Ngành Y tế Bắc Ninh hướng tới kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Năm 2017, Trung tâm TT-GDSK tỉnh sẽ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh “Đánh giá thực trạng, hội thảo khoa học về giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận bảo hiểm y tế (BHYT)  gia đình trên địa bàn tỉnh”. 

 

Thời tiết ngày 29/03/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1777

Đã truy cập : 41293616