Các đơn vị trực thuộc

26/11/2015 14:45 Số lượt xem: 9765
Các đơn vị trực thuộc

 

Các đơn vị trực thuộc
STT Tên đơn vị Email Điện thoại
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trung tâm chỉ đạo tuyến
Trung tâm tim mạch
Trung tâm ung bướu

 

bvdk.syt@bacninh.gov.vn 02223.821.242
2 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng bvyhctphcn.syt@bacninh.gov.vn 02223.824.581
3 Bệnh viện Mắt bvm.syt@bacninh.gov.vn 0222.3720.806
4 Bệnh viện Phổi bvp.syt@bacninh.gov.vn 0222.3872.313
5 Bệnh viện sức khỏe Tâm Thần bvsktt.syt@bacninh.gov.vn 0222.3825.515
6 Bệnh viện Da liễu bvpdl.syt@bacninh.gov.vn 0222.3861.702
7 Bệnh viện Sản nhi bvsn.syt@bacninh.gov.vn

0222.3895.969,

0222.3895.958, 

0222.3895.966

8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ttksbt.syt@bacninh.gov.vn  0222.3896.744
 9 Trung tâm kiểm nghiệm  ttkn.syt@bacninh.gov.vn  0222.3822.552
 10 Trung tâm cấp cứu 115  tt115.syt@bacninh.gov.vn  02223.896.071
 11 Chi cục dân số KHHGĐ ccds.syt@bacninh.gov.vn  02223.822.514 
 12 Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Ninh  ctcpdp.syt@bacninh.gov.vn  02223.826.789
 13 Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ  bvdkqv.syt@bacinh.gov.vn  02223.863.358
 14 Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành  bvdktt.syt@bacinh.gov.vn 02223.774.209
 15 Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài bvdklt.syt@bacinh.gov.vn 02223.867.209
 16 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình bvdkgb.syt@bacinh.gov.vn 02223.556.280
 17 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du  bvdktd.syt@bacinh.gov.vn 02223.387.229 0222.3711.919
 18 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong  bvdkyp.syt@bacinh.gov.vn 02223.860.327
 19 Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn bvdkts.syt@bacinh.gov.vn 02223.835.995
 20 TTYT thành phố Bắc Ninh ttyttp.syt@bacninh.gov.vn 02223.821.397
 21 TTYT huyện Quế Võ ttytqv.syt@bacninh.gov.vn 02223.863.858
 22 TTYT huyện Thuận Thành ttyttt.syt@bacninh.gov.vn 02223.774.460
 23 TTYT huyện Gia Bình ttytgb.syt@bacninh.gov.vn 02223.556.279
 24 TTYT huyện Lương Tài ttytlt.syt@bacninh.gov.vn 02223.867.075
 25 TTYT huyện Tiên Du ttyttd.syt@bacninh.gov.vn 02223.711.058
 26 TTYT huyện Yên Phong ttytyp.syt@bacninh.gov.vn 02223.860.209
 27 TTYT thị xã Từ Sơn ttytts.syt@bacninh.gov.vn 02223.835.232
       
 

 

Sở Y Tế
Nguồn: BBN