Truy cập nội dung luôn
(Trích phát biểu của đồng chí NGUYỄN NHÂN CHIẾN, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023)