Truy cập nội dung luôn

Ngày 30/10, Sở Nội Vụ -  Sở Y tế tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của các Trung tâm y tế huyện Gia Bình và Lương Tài.