Danh bạ điện thoại - thư điện tử

11/07/2017 08:44 Số lượt xem: 163

 

                                                                VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ BẮC NINH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh chuyên môn

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

 Di động

I

   Ban Giám đốc Sở:

1

  Tô Thị Mai Hoa

Giám đốc

 

3810079

0913 226 818

  2

  Nguyễn Đình Tâm

    Phó Giám đốc

3822 417

3827559

0912 222 377

     II

   Công đoàn ngành Y tế:

 1.  

  Nguyễn Tiến Dương

Chủ tịch CĐN

3823 240

3610388

0985 141 848

 1.  

  Hồ Thị Xuân Thuỷ

UV BTV CĐN

3825284

0904 372 392

    III

   Văn phòng Sở:

6

  Nguyễn Việt Hoài

  Chánh Văn phòng

3874235

 

0989 061 368

 

 1.  

  Nguyễn Văn Hiền

  Phó Chánh Văn phòng

 

0917 746 999

 1.  

  Ngô Đình Hoán 

  KTT Văn phòng Sở

3854595

 

0933 612 168

 1.  

  Trần Thị Hạnh

   Văn thư

3822 419

3820 437

0972 236 069

 1.  

   Đoàn Văn Hùng

   Một cửa

3875 117

 

0919 581 027

 1.  

  Phạm Văn Thái  

   Lái xe

 

 

0944 255 960

 1.  

  Đoàn Thành Trung

   Lái xe

 

 

0946 55 88 08

 1.  

   Nguyễn Đăng Bình

   Bảo vệ

 

 

0978 98 06 98

 1.  

   Nguyễn Trung Chính

   Bảo vệ

 

 

0123 9899 570

 1.  

   Hoàng Thị Thu Trang

   Tạp vụ

 

 

0969 136 596

 1.  

   Vũ Thị Sen

   Tạp vụ

 

 

0169 292 2561

     IV

  Thanh tra Sở:

 

3823 241

 

 

 1.  

  Lê Công Định

  Chánh Thanh tra

 

 

0912 436 179

 1.  

  Nguyễn Nguyên Hùng

   Phó Chánh Thanh tra

 

3814 406

0912 528 161

 1.  

   Nguyễn Văn Lượng

   Phó Chánh Thanh tra

 

 

0166 466 33 68

     V

   Phòng TCCB

 1.  

 Dư­ơng Đức Tấn

   Trưởng phòng

3823 242

3 830 222

0989 746  829

 1.  

  Đặng Đình Hiến

  Chuyên viên

 

0912 588 488

 1.  

  Nguyễn Thanh Hương

  Chuyên viên

 

0975 717 833

 1.  

  Nguyễn Vân Hoàng

  Chuyên viên

 

0973 658 577

    VI

   Phòng Nghiệp vụ Y

 1.  

   Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

3822 418

 

0982 496 308

 1.  

  Nguyễn Văn Tư

   Phó Trưởng phòng

 

0915 100 091

 1.  

   Đỗ Đức Huy

   Phó Trưởng phòng

 

0945 007 077

 1.  

   Lê Thị Thu Hiền

   Chuyên viên

 

0904 400 238

 1.  

   Phạm Văn Hiếu

   Chuyên viên

 

 

   VII

   Phòng Kế hoạch - Tài chính:

 1.  

   Nguyễn Hữu Tước

  Trưởng phòng

3823 243

 

0912 410 037

 1.  

   Lê Thị Quỳnh Lan

Phó Trưởng phòng

 

0912 485 136

 1.  

   Nguyễn Thị Mai

Phó Trưởng phòng

3827 843

0904 219 269

 1.  

   Vũ Anh Tuấn

  Chuyên viên

 

0949 192 566

 1.  

  Trần Ngọc Hạnh

  Chuyên viên

 

0912 578 883

 1.  

   Nguyễn Thị Thùy Dương

  Chuyên viên

3823 641

 

0983 230 907

 1.  

   Cát Thị Thúy

  Chuyên viên

 

0973 794 261

 1.  

  Nguyễn Thị Phượng

 Chuyên viên

 

0169 661 0096

 1.  

  Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

 

0942532825

 1.  

   Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 

0986 045 764

   III

   Phòng Quản lý d­ược:

 

 

 

 

 1.  

   Nguyễn Văn Lịch

  Trưởng phòng

3825 906

3820 791

0982 820 791

 1.  

   Phạm Việt Chiến  

   Phó Trưởng phòng

 

0913 151 972

 1.  

   Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chuyên viên

 

 0986 795 185

    IX

   Quản lý hành nghề

 

 

 

 

 1.  

   Ngô Lương Long

   Trưởng phòng

3875299

 

0936 516 124

 1.  

  Lê Anh Dũng

  Phó Trưởng phòng

 

0915 54 1976

 1.  

  Đàm Văn Tuân

  Chuyên viên

 

0912 787 308

 1.  

  Phạm Văn Phan

  Chuyên viên

 

0914 888 559