DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

STT

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

TẢI VỀ

I. CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH

1

Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh

Click tải

Click tải

2

Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc Ninh

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

3

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh

Click tải

Click tải

4

Bệnh viện Mắt Bắc Ninh

Click tải

5

Bệnh viện Da Liễu Bắc Ninh

Click tải

Click tải

6

Bệnh viện Sức Khỏe Tâm Thần Bắc Ninh

Click tải

7

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bắc Ninh

Click tải

8

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Click tải

II. CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN

1

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gia Bình

Click tải

2

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tiên Du

Click tải

3

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Phong

Click tải

4

Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ

Click tải

Click tải

5

Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Từ Sơn

Click tải

6

Bệnh Viện Đa Khoa Thuận Thành

Click tải

Click tải

7

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài

Click tải

III. CÁC TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH

1

Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Click tải

IV. CÁC TRUNG TÂM TUYẾN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bắc Ninh

Click tải

Click tải

Click tải

2

Trung Tâm Y Tế huyện Lương Tài

Click tải

3

Trung Tâm Y Tế huyện Thuận Thành

Click tải

4

Trung Tâm Y Tế huyện Gia Bình

Click tải

5

Trung Tâm Y Tế Thị Xã Từ Sơn

Click tải

6

Trung Tâm Y Tế huyện Tiên Du

Click tải

7

Trung Tâm Y Tế huyện Yên Phong

Click tải

8

Trung Tâm Y Tế huyện Quế Võ

Click tải

V. CÁC BỆNH VIÊN TƯ NHÂN

1

Bệnh viện mắt Sông Cầu

Click tải

2

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Kinh Bắc

Click tải

Click tải

3

Bệnh viện Đa khoa Thành An thăng Long

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

 

 

 

 

Trọng Tiến
Tin nổi bật tạm thời không có.
Thông tin thời tiết tạm thời không có.
Thống kê truy cập tạm thời không có.