DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

STT

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

TẢI VỀ

I. CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH

1

Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh

Click tải

Click tải

2

Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bắc Ninh

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

3

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh

Click tải

Click tải

4

Bệnh viện Mắt Bắc Ninh

Click tải

5

Bệnh viện Da Liễu Bắc Ninh

Click tải

Click tải

6

Bệnh viện Sức Khỏe Tâm Thần Bắc Ninh

Click tải

7

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bắc Ninh

Click tải

8

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Click tải

II. CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN

1

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gia Bình

Click tải

2

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tiên Du

Click tải

3

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Phong

Click tải

4

Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ

Click tải

Click tải

5

Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Từ Sơn

Click tải

6

Bệnh Viện Đa Khoa Thuận Thành

Click tải

Click tải

7

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài

Click tải

III. CÁC TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH

1

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

2

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản

Click tải

3

Trung Tâm Giám định Y khoa Bắc Ninh

 

4

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Bắc Ninh

 

5

Trung tâm BVLĐSKMT & GĐYT

Click tải

Click tải

Click tải

6

Trung Tâm Cấp Cứu 115

 

7

Trung Tâm Phòng chống HIV/AIDS

Click tải

8

Trung Tâm Pháp Y

 

IV. CÁC TRUNG TÂM TUYẾN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bắc Ninh

Click tải

Click tải

Click tải

2

Trung Tâm Y Tế huyện Lương Tài

Click tải

3

Trung Tâm Y Tế huyện Thuận Thành

Click tải

4

Trung Tâm Y Tế huyện Gia Bình

Click tải

5

Trung Tâm Y Tế Thị Xã Từ Sơn

Click tải

6

Trung Tâm Y Tế huyện Tiên Du

Click tải

7

Trung Tâm Y Tế huyện Yên Phong

Click tải

8

Trung Tâm Y Tế huyện Quế Võ

Click tải

V. CÁC BỆNH VIÊN TƯ NHÂN

1

Bệnh viện mắt Sông Cầu

Click tải

2

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Kinh Bắc

Click tải

Click tải

3

Bệnh viện Đa khoa Thành An thăng Long

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

Click tải

 

 

 

 

Trọng Tiến