Tin nổi bật

Tổng hợp danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở dược trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21/03/2019 08:19 Số lượt xem: 469

Xin vui lòng tải về file đính kèm tại đây

 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH
Người thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược trên đại bàn tỉnh
                 
STT Họ và tên, người thực hành chuyên môn Ngày tháng năm sinh Nơi thường trú Số CMND - Nơi cấp, ngày cấp Nội dung thực hành Thời gian thực hành Người được giao hướng dẫn thực hành(3) Đơn vị thực hành
(Từ khi nào)
1 Hoàng Thị Hoa 13/6/1905 Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125 343 783 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
2 Phạm Thị Sinh 15/6/1905 Quảng Cầu, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh 125 373 147 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
3 Hoàng Thùy Linh 15/6/1905 Khu 10 Đại Phúc, TP Bắc Ninh 125 496 036 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
4 Nguyễn Thị Thúy 15/6/1905 Xóm Trại, Khu Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 091 693 857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
5 Ngô Thị Lanh 16/6/1905 Thôn Quan Đình, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh 125 145 810 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
6 Nguyễn Thị Loan 17/6/1905 Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 125 625 992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
7 Nguyễn Thị Hạnh 15/6/1905  p 110D2 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 013 360 704 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
8 Nguyễn Thị Thanh Nga 13/6/1905 Số 112 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125 159 319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
9 Trần Thị Nhàn 9/6/1905 Đặng Xá, Vạn An, TP Bắc Ninh 125 383 606 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/16 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
10 Đỗ Thị Huyền Thương 12/6/1905 Kim Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh 050 772 686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
11 Nguyễn Thị Ngọc 21/5/1905 Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125 897 949 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
12 Trần Thị Thoa 17/5/1905 Đương Xá 3, Vạn An, TP Bắc Ninh 125 511 805 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty   DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
13 Nguyễn Thị Lan 1/6/1905 Liễn Thượng , Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125 606 354 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
14 Nguyễn Thị Hồng 12/4/1905 Do Nha, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 121 658 277 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty   DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
15 Đoàn Thị Lam 4/6/1905 Thái Thụy, Thái Bình   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
16 Nguyễn Thị Son 17/6/1905 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
17 Nguyễn Thị Huyền 13/6/1905 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125 584 521 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
18 Đào Thị Hồng 15/6/1905 Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh( Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên) 91694314 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
19 Nguyễn Thị Thoa 5/6/1905 An Phú, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 125 313 715 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
20 Hà Thị Thoa 10/6/1905 Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh 125 550 736 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
21 Trần Thị Hạnh 11/6/1905 Qunh long, quỳnh lưu, nghệ an 186997198 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
22 Ngô Thị Phương 14/6/1905 Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế 121 935 487 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
23 Phạm Thị Hòa 8/6/1905 Chính Trung, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 125 230 542 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
24 Đặng Văn Thủy 7/6/1905 Bái Thượng, Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121 356 468 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
25 Khuất Thị Nhung 14/6/1905 Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh( Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ) 123 121 491 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
26 Phạm Thị Hạnh 13/6/1905 Mẫn Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 125 287 126 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
27 Nguyễn Minh Tuyền 8/6/1905 Ngư Đại,  Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125 210 879 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
28 Nguyễn Thị Lan 15/6/1905 Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125 507 667 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
29 Tạ Thị Thọ 13/6/1905 Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình 151 883 312 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
30 Nguyễn thị Hoài Thương 16/6/1905 Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 125 565 720 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
31 Nguyễn Thị Khơi 27/5/1905 Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 125 071 164 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
32 Nguyễn Thị Nhung 9/6/1905 Xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 125 102 663 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
33 Nguyễn thị bích 3/6/1905 Trung thành, đại lai, gia bình, bắc ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
34 Phạm thị thương 1/6/1905 Lâm giang, văn yên, yên bái 061 015 775 cấp 26/12/2011 yên bái Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
35 Trần Thị Oanh 13/6/1905 Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Du, BN 125447896 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
36 Phạm Thị Son 15/6/1905 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125483866 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
37 Nguyễn Thị Tám 15/6/1905 Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125420203 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty Quầy số 1 7/1/15 DSCĐ Nguyễn Thị Kim Thu Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
38 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/6/1905 Phú Thịnh, Thảo Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang 70929787 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty Quầy số 1 7/1/15 DSCĐ Nguyễn Thị Kim Thu Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
39 Phạm Thị Huyền 16/6/1905 Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình 164496361 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
40 Đàm Nhật Quang 17/6/1905 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125221339 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
41 Nguyễn Thị Hảo 15/6/1905 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125431897 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
42 Phạm Thị Thuý 13/6/1905 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125626886 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
43 Đào Thị Chiền 9/6/1905 Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương 142242992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
47 Nguyễn Thị Duyên 1/6/1905 Định Cương, Xuân Lai, Gia Bình , Bắc Ninh 125022208 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
50 Nguyễn Thị Loan 17/6/1905 Hạ Bì, Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương 142599478 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành

 

                                                                                    

 

Nguồn: Sở Y tế