Tin nổi bật

Tổng hợp danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở dược trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21/10/2017 08:19 Số lượt xem: 5
Xin vui lòng tải về file đính kèm tại đây. Hoặc có thể xem trực tiếp bên dưới
STT Họ và tên, người thực hành chuyên môn Ngày tháng năm sinh Nơi thường trú Số CMND - Nơi cấp, ngày cấp Nội dung thực hành Thời gian thực hành Người được giao hướng dẫn thực hành(3) Đơn vị thực hành
(Từ khi nào)
1 Hoàng Thị Hoa 1991 Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125 343 783 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
2 Phạm Thị Sinh 1993 Quảng Cầu, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh 125 373 147 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
3 Hoàng Thùy Linh 1993 Khu 10 Đại Phúc, TP Bắc Ninh 125 496 036 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
4 Nguyễn Thị Thúy 1993 Xóm Trại, Khu Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 091 693 857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
5 Ngô Thị Lanh 1994 Thôn Quan Đình, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh 125 145 810 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
6 Nguyễn Thị Loan 1995 Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 125 625 992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
7 Nguyễn Thị Hạnh 1993  p 110D2 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 013 360 704 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
8 Nguyễn Thị Thanh Nga 1991 Số 112 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125 159 319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
9 Trần Thị Nhàn 1987 Đặng Xá, Vạn An, TP Bắc Ninh 125 383 606 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/16 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
10 Đỗ Thị Huyền Thương 1990 Kim Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh 050 772 686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
11 Nguyễn Thị Ngọc 1968 Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125 897 949 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
12 Trần Thị Thoa 1964 Đương Xá 3, Vạn An, TP Bắc Ninh 125 511 805 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty   DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
13 Nguyễn Thị Lan 1979 Liễn Thượng , Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125 606 354 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
14 Nguyễn Thị Hồng 1929 Do Nha, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 121 658 277 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty   DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
15 Đoàn Thị Lam 1982 Thái Thụy, Thái Bình   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
16 Nguyễn Thị Son 1995 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
17 Nguyễn Thị Huyền 1991 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125 584 521 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
18 Đào Thị Hồng 1993 Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh( Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên) 91694314 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
19 Nguyễn Thị Thoa 1983 An Phú, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 125 313 715 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
20 Hà Thị Thoa 1988 Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh 125 550 736 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
21 Trần Thị Hạnh 1989 Qunh long, quỳnh lưu, nghệ an 186997198 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
22 Ngô Thị Phương 1992 Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế 121 935 487 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
23 Phạm Thị Hòa 1986 Chính Trung, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 125 230 542 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
24 Đặng Văn Thủy 1985 Bái Thượng, Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121 356 468 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
25 Khuất Thị Nhung 1992 Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh( Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ) 123 121 491 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
26 Phạm Thị Hạnh 1991 Mẫn Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 125 287 126 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
27 Nguyễn Minh Tuyền 1986 Ngư Đại,  Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125 210 879 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
28 Nguyễn Thị Lan 1993 Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125 507 667 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
29 Tạ Thị Thọ 1991 Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình 151 883 312 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
30 Nguyễn thị Hoài Thương 1994 Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 125 565 720 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
31 Nguyễn Thị Khơi 1974 Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 125 071 164 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
32 Nguyễn Thị Nhung 1987 Xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 125 102 663 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
33 Nguyễn thị bích 1981 Trung thành, đại lai, gia bình, bắc ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
34 Phạm thị thương 1979 Lâm giang, văn yên, yên bái 061 015 775 cấp 26/12/2011 yên bái Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
35 Trần Thị Oanh 1991 Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Du, BN 125447896 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
36 Phạm Thị Son 1993 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125483866 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
37 Nguyễn Thị Tám 1993 Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125420203 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
38 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1993 Phú Thịnh, Thảo Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang 70929787 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
39 Phạm Thị Huyền 1994 Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình 164496361 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
40 Đàm Nhật Quang 1995 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125221339 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
41 Nguyễn Thị Hảo 1993 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125431897 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
42 Phạm Thị Thuý 1991 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125626886 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
43 Đào Thị Chiền 1987 Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương 142242992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
44 Đàm Quang Thành 1990 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125231929 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
45 Nguyễn Thị Mây 1968 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125568829 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
46 Đàm Văn Tuân 1964 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125293315 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
47 Nguyễn Thị Duyên 1979 Định Cương, Xuân Lai, Gia Bình , Bắc Ninh 125022208 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
48 Nguyễn Văn Thái 1929 Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125647771 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
49 Trần Thị Hòa 1982 Khả Lý Thượng, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 121474936 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
50 Nguyễn Thị Loan 1995 Hạ Bì, Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương 142599478 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
51 Trần Thị Nhung 1991 Phú Thịnh, Thảo Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang 70920392 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
52 Hoàng Thùy Linh 1993 Khu 10, Đại Phúc, Bắc Ninh 125496036 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
53 Trần Thị Như Trang 1983 Tổ 15, Bắc Lệch, TP Lào Cai,Lào Cai 63359989 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
54 Phạm Thị Thơ 1988 Xóm Hạ, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam 168283740 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
55 Hoàng Thị Duyên Huệ 1989 Châu khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
56 Nguyễn Thị Thu 1992 Ngọc Khảm, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh 125563554 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
57 Ngô Thị Lanh 1986 Quan Đình, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh 125145810 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
58 Nguyễn Thị Thanh Nga 1985 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125159319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
59 Trần Thị Nhàn 1992 Phường Vạn An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125383606 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
60 Đỗ Thị Huyền Thương 1991 Kim Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 50772686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
61 Hoàng Thị Kim Oanh 1986 Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn 82018177 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
62 Nguyễn Thị Lan 1993 Liền Thượng, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125606354 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
63 Hoàng Thị Hoa 1991 Phấn Đông, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125343783 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
64 Nguyễn Thị Thủy 1994 Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 91693857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
65 Nguyễn Thanh Hà 1974 Khu 1, Đại Phúc, Bắc Ninh 125312253 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
66 Tạ Thị Hồng Nhung 1987 Khu 1, Vệ An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 135860213 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
67 Mai Thị Thúy Vân 1981 Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125778154 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
68 Nghiêm Thị Hạnh  1979 P110D2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 13360704 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
69 Vũ Thị Luyến 1990 Mão Điền Thuận Thành Bắc Ninh 125295737 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
70 Nguyễn Thị Dung 1991 Phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125344274 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
71 Nguyễn Thị Loan 1994 Can Vũ, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 125625992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
72 Phạm Thị Thương 1993 Thôn 3, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 61015775 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
73 Nguyễn Thị Bích Hằng 1990 Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 125398413 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
74 Nguyễn Thị Dinh 1985 Thôn Khúc Toại, phường Phúc Xuyên, TP Bắc Ninh 125186802 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
75 Trần Thị Như 1994 Lạc Dũng, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh 125487944 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
76 Nguyễn Thị Thảo 1993 Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 125436610 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
77 Phạm Thị Sao 1987 xã Trừng Xá. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 186540626 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
78 Ngô Thị Phương 1990 phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 121935487 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
79 Nguyễn Thị Thoa 1989 An Phú, An Thịnh, Lương Tài Bắc Ninh  125313715 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
80 Phạm Thị Hạnh 1988 xã Mý Hương. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 125287126 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
81 Khuất Thị Nhung 1992 xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 132121491 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
82 Nguyễn Thị Kim Thu 1972 xã Tương Giang, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 125205071 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
83 Nguyễn Thị Bích  1993 Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125448334 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
84 Nguyễn Thị Nụ 1994 Liễn Thượng, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125625740 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
85 Đặng Văn Thủy 1979 thôn Bái Thượng xã Đoan Bái tỉnh Bắc Giang 121356468 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
86 Nguyễn Thị Nguyệt 1992 Liên Ấp, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125458653 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
87 Nguyễn Thị Ngọc  1988 Đình Tổ Thuận Thành Bắc Ninh 125897949 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
88 Lương Thị Huyền 1992 xóm 9 Xuân Châu, Thọ Xuân, Thanh Hóa 173634215 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
89 Nguyễn Thị Thủy 1994 Xóm Trại Kha Sơn Phú Bình Thái Nguyên 91693857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
90 Ngô Thị Phương Thảo 1994 Hương Vinh, Gia Bình, Bắc Ninh 168502134 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
91 Nguyễn Thị Thanh Nga 1985 Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125159319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
92 Nguyễn Văn Đông 1996 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 171 008 451 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
93 Lê Thị Ngọc Anh 1992 Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125541100 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
94 Đỗ Thị Huyền Thương 1991 Đồng Quang, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 50772686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
95 Nguyễn Thị Bích 1993 Kim Chân, TP Bắc, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
96 Tạ Thị Thọ 1993 Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 151883317 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
97 Nguyễn Thị Khơi 1993 Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125507164 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
98 Nguyễn Thị
 Hoài Thương
1994  Gia Bình, Bắc Ninh 125565720 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
99 Nguyễn Thị Hải Yến 1983 An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh (Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình) 164164811 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
100 Phạm Thị Thương 1993 Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái 061 157 775 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
101 Nguyễn Tài Tiếp 1994 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 125660280 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
102 Nguyễn Thị Huyền 1989 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 125378132 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
103 Lâm Thị Thuận   Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh 125413217 cáp 31/8/2007 Bán thuốc tại QT BVĐK Lương Tài 25/07/2017 DSĐH Nguyễn Văn Thọ BVĐK Lương Tài
104 Nguyễn Thị Thu   Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125443541 cấp 9/5/2008 CA BN Bán thuốc tại Nhà thuôc Thủy Lan 01/08/2017 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan
105 Nguyễn Thị Lệ   Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 125554148 cấp 2/2/2010 CA Bn Bán thuốc tại Nhà thuôc Thủy Lan 01/08/2017 DS Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan
106 Vương Thị Thanh Nga   Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125067834 cấp 12/7/2011 Bán thuốc tại quầy Thuốc Thanh Nga 02/08/2017 DS Vũ Thị Thanh Nhàn Quầy thuốc Thanh Nga Cty Quang Thành
107 Hoàng Thị Cam  14/08/1987 Thôn Đồng Mạ, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 082051695 cấp 10/8/2010 nhà thuốc NHÂN HiỀN 11/09/2017 DS Đỗ Đăng Chung Nhà thuốc Nhân Hiền
108 Nguyễn Thị Tươi 24/02/1987 Trừng Xá, Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh 125 286 894 cấp 15/9/2004 Quầy thuốc ĐỨC PHÁT 20/09/2017 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
109 Nguyễn Thị Huyền 05/01/1989 Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 125375866 cấp ngayf26/10/2006 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/07/2017 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
110 Lê Thị Vi 19/05/1905 Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh 125299813 cấp ngày 10/01/2005 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/11/2015 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
111 Nguyễn Thị Hoa 16/06/1905 TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 125504336 cấp ngày 06/5/2009 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/11/2015 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
112 Nguyễn thị Huyền 15/06/1905 Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 125436795 cấp ngày 18/3/2008 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/11/2015 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
113 Nguyễn Thị Loan 1994 Hạ Bì, Cổ Bì,Bình Giang, Hải Dương 142 599 478 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
114 Hoàng Thị Kim Oanh 1989 Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn 082 018 177 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
115 Nguyễn Văn Đông 1996 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 171 008 451 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Thị Kim Thu Quầy thuốc số 1 Quang Thành
116 Đàm Nhật Quang 1995 Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125 228 882 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 Trần Thị Nhung Quầy thuốc Đàm Tuân 3
117 Phạm Thị Thúy 1991 Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125 779 339 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
118 Pham Thi Sao 1990 Xa Vinh Thanh,  huyen Yen Thanh, Nghe An 186 540 626 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
119 Nguyễn Thị Hường 1991 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125 525 946 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
120 Nguyễn Thi Hảo 1993 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125 293 315 Phụ bán thuốc học việc Thg10-16 Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
121 Phạn Thị Yến 07/03/1990 Thôn Kênh Mai, xã Văn Đức, TX Chí Linh, Hải Dương 142463751 cấp ngay 18/3/2005 CA Hải Duong Phụ bán tại quầy thuốc chi nhánh Yên Phong 25/9/2017 đến 30/3/2019 DSTH Nguyễn Thị Hường quầy thuốc số 36 Chi nhánh dược Yên Phong
122 Nguễn Thị Mua 11/06/1989 Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125389353 cấp ngày 29/3/2007 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 1/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
123 Nguyễn Thiị Lành 08/02/1995 Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang 122151114 cấp 23/8/2011 Bắc Giang Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Gia Bảo 21/9/2017 đến 30/3/2019 DSTH Mai Ngọc Khảo Quầy thuốc tư nhân Gia Bảo Móng Tiên Du, BN
124 Bùi Thị Liên 1989 Lai Tê - Chung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 125348020 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017 - 2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
125 Dương Thị Hà  1991 Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh 125408163 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
126 Trần Thị Hồng 1986 Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định 36186002009 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
127 Nguyễn Thị Nhung 1986 Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh 125102663 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/1019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
128 Lê Thị Thuận Tình 1991 Châu Phong - Quế Võ - Bắc Ninh 125440051 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
129 Nguyễn Thị Cúc Phương 1982 xã Kim Chân - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 125160832 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
130 Nguyễn Thị Ngân 17/01/1983 Thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 125048881 cấp ngày 13/1/1999 CA Bắc Ninh Phụ bán thuốc tại Quầy thuốc Bệnh viện ĐK Yên Phong 17/3/2017 đến 30/9/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Chi nhánh dược Yên Phong
131 Ngô Thị Mỹ Linh 19/02/1982 Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 125004203 cấp ngày 12/8/2008 CA Bắc Ninh Phụ bán thực hành tại Quầy Hoàng Thị Lãng thuộc chi nhánh Yên Phong 8/11/2017 đến 30/7/2019 DSTH Hoàng Thị Lãng Quầy thuốc chi nhánh dược Yên Phong
132 Chu Thị Huệ 18/07/1987 Nguyệt Cầu, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh 125173682 cấp ngày 6/3/2002 CA Bắc Ninh Thực hành các quy trình bán thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện Yên Phong 28/7/2016 đến 30/1/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Nhà thuốc BV Yên Phong thuộc chi nhánh dược Yên Phong
133 Nguyễn Thị Bắc 20/07/1990 Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh 125326213 cấp ngày 1/7/2005 CA Bắc Ninh Thực hành các quy trình bán thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện Yên Phong 28/7/2016 đến 30/1/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Nhà thuốc BV Yên Phong thuộc chi nhánh dược Yên Phong
134 Nguyễn Thị Triệu 26/12/1996 Thọ Khê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh 125172350 cấp ngày 16/4/2009 CA Bắc Ninh Phụ bán thuốc thực hành tại quầy thuốc  số 41 chi nhánh dược YP 15/4/2017 đến 30/10/2018 DSTH Nguyễn Thị Lan Anh Chi nhánh dược Yên Phong
135 Nguyễn Thị Hiền 29/01/1994 24 phố Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 125527359 cấp ngày 5/8/2009 CA Bắc Ninh Thực hành bán lẻ thuốc tại Quầy thuốc Như Anh Công ty CPDPTM Long Quân 30/9/2017 đến 30/4/2019 DSTH Trịnh Hồng Nhung Công ty CPTMDP Long Quân
136 Nguyễn Thị Hạnh 26/12/1979 Phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh 125656188- Công an Bắc Ninh cấp ngày 23/11/2011 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2012 DSĐH.Trịnh Thị Duyệt Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
137 Nguyễn Thị Lan 1989 Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh 125397043 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
138 Nguyễn Đức Sơn 1989 Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh 125397016 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
139 Nguyễn Văn Hải 1972 Phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh 125656043 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
140 Nguyễn Thị Thuyên 1988 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125229215 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
141 Phùng Thị Khanh 1971 Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 125139178 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
142 Nguyễn Thị Oanh 1990 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125426050 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
143 Đặng Trần Thịnh 1989 Tân Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang 121922378 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
144 Nguyễn Thị Phượng 1981 Thuận Thành, Bắc Ninh 13165537   Thg3-17 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
145 Nguyễn VănPhương 23/11/1991 xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 122039179 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/10/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
146 Nguyễn Thị Thái Hà 09/11/1991 Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 122014063 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2013 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
147 Nguyễn Thị Lệ Quyên 04/05/1992 Lôi Châu, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 125463450 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc số 5 Bệnh viện đa khoa Lương Tài 01/01/2013 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc số 5 thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh (Bệnh viện đa khoa Lương Tài)
148 Nguyễn Thị Thanh Hải 13/06/1990 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125426049 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
149 Lê Việt Anh 1994 TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum 233176375 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc số 5 Bệnh viện đa khoa Lương Tài 01/01/2013 DS. Đào Thị Soạn Quầy thuốc số 5 thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh (Bệnh viện đa khoa Lương Tài)
150 Nguyễn Đình Thanh 1990 Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 121845439 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc số 5 Bệnh viện đa khoa Lương Tài 01/01/2013 DS. Đào Thị Soạn Quầy thuốc số 5 thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh (Bệnh viện đa khoa Lương Tài)
151 Nguyễn Văn Mười 10/10/1990 Kim Chân, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh 125439665 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
152 Nguyễn Thị Thanh Hằng 23/08/1994 Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh,TP.Bắc Ninh, BNinh 125647674 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
153 Nguyễn Thị Phương 03/01/1993 Thuận An, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125493817 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
154 Nguyễn Thị Hồng 03/10/1994 Lôi Châu, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 125637684 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
155           (Từ khi nào)    
156 Nguyễn Ngọc Tuấn 24/11/1988 Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh,TP.Bắc Ninh, BNinh 125312014 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
157 Nguyễn Thị Nết 1986 Đề Thám, TX. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 80447634 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
158 Phạm Thị Hạnh 15/02/1983 Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 125115983 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
159 Nguyễn Khắc Hùng 1985 Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh 125264504 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
160 Trần Thị Hồng Nhung 22/12/1975 Số 01, Vũ Giới, khu 2, P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, 125658792 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
161 Lê Thị Nhung 1990 Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh 125417849 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
162 Trần Thị Hồng Thắm 06/11/1994 Ninh Xá 3, Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh 125560172 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2014 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
163 Phan Đình Tuân 29/10/1990 Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh 125321567 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
164 Mai Văn Minh 23/09/1991 Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 125474955 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
165 Nguyễn Ngọc Huấn 25/04/1993 Xã Minh Tiến,huyện Đại Từ, T.Thái Nguyên 91855130 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
166 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/03/1992 Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh 125406542 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
167 Lương Văn Cương 04/07/1995 Xã Minh Tiến,huyện Đại Từ, T.Thái Nguyên 91837134 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
168 Nguyễn Thị Huế 15/11/1989 xã Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 125279393 Sắp xếp thuốc theo nhóm.Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Khánh Linh. 01/01/2015 DS. Nguyễn Thị Hạnh Quầy thuốc Khánh Linh thuộc Công ty CPDP Đại Phúc Bắc Ninh
169 Phạm Quyết Chiến 27/07/1970 Thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 011415359 cấp 7/6/2010 CA Hà Nội Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 10/2015 đến 10/2017 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
170 Nguyễn Thị Diệu Linh 21/12/1995 Xóm 5, Tình Lam, Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội 001195008936 cấp ngày 8/5/2017 Hà Nội Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 1/9/2017 đến 3/2019 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
171 Nguyễn Thị Hưng 04/11/1994 Thôn Hữu Ái, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 125541403 cấp ngày 14/11/2009 Bắc Ninh Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 1/10/2017 đến 1/4/2019 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
172 Nguyễn Thị Bích 16/02/1960 Đỉnh Dương, Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh 125121049 cấp ngày 21/10/2015 Bắc Ninh Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 1/9/2017 đến 3/2019 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
173 Vũ Thị Thủy 21/12/1994 Thôn Cáp Trai, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh 125570224 cấp ngày 24/4/2010 Băc Ninh Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 10/10/2014 đến 10/2017 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
174 Vũ Thị Liên 28/08/1992 Trình Khê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh 125522041 cấp ngay 12/3/2011 Bắc Ninh Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 10/10/2014 đến 10/2017 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
175 Nguyễn Thị Thủy 09/01/1984 Thôn Giàng, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh 125129883 cấp ngày 8/10/2016 Bắc Ninh Sắp xếp thuốc, phụ bán thuốc tại nhà thuốc CTY Thanh Cầu 10/10/2014 đến 10/2017 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan, Công ty THNNDP Thanh Cầu
176 Ngô Quang Quân 16/01/1987 Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125212230 cấp ngay 23/7/2008 Bắc Ninh Bán lẻ thuốc bảo quản thuốc tại Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Yên Phong 28/7/2016 đến 30/1/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Nhà thuốc bệnh viên thuộc Chi nhánh dược Yên Phong
177 Nguyễn Thị Luyến 09/04/1989 Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh 125279280 cấp ngày 10/3/2013 Bắc Ninh Bán lẻ thuốc bảo quản thuốc tại Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Yên Phong 28/7/2016 đến 30/1/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Nhà thuốc bệnh viên thuộc Chi nhánh dược Yên Phong
178 Nguyễn Thị Ngân 21/10/1996 Thôn Thượng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 125630118 cấp ngày 18/4/2011 Bắc Ninh Phụ bán thuốc và thực hiện các quy trình GPP tại Quầy thuốc Trịnh Thị Thoa Quầy đạt GPP thuộc chi nhánh Yên Phong 20/11/2016 đến 30/5/2018 DSTH Trịnh Thị Thoa Quầy thuốc Trịnh Thị Thoa thuộc chi nhánh dược Yên Phong
179 Phạm Thị Tâm 01/03/1984 Dđào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 125217421 cấp 24/8/2017 Bắc Ninh Quầy thuốc Đàm Tuân 2 7/2015 đến 7/2017 DSĐH Đàm Quang Thành Quầy thuốc Đàm Tuân 2
180 Nguyễn Đình Đoàn 10/12/1992 Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 125495209cấp ngày 1/6/2009 Bắc Ninh  Nghiên cứu phát triển sản xuất, Phân phối thuốc, cấp phát  10/10/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
181 Nguyễn Đoàn Thoan 03/12/1992 Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh 125470497 cấp ngày 16/12/2008 Bắc ninh Nghiên cứu phát triển sản xuất, Phân phối thuốc, cấp phát  30/08/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
182 La Thị Trang 29/09/1992 Mẫ Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 122076198 cấp ngày 27/2/2010 Bắc Giang Thực hiện GPP tại Quầy thuốc Bệnh viện ĐK Yên Phong 29/11/2017 đến 29/11/2019 DSTH Nguyễn Tị Yên Quầy thuốc tư nhân Yên Yên
183 Nguyễn Thị Tuyển 04/06/1996 Ngô Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 125611779 cấp ngày 16/2/2011 Bắc Ninh Thực hiện bán lẻ thuốc tại quầy thuốc Yên Yên 29/11/2017 đến 29/11/2019 DSTH Nguyễn Tị Yên Quầy thuốc tư nhân Yên Yên
184 Trịnh Thị Thu 06/01/1991 Chính Chung, Yên Chung, Yên Phong, Bắc Ninh 125351335 cấp ngày 3/9/2014 Bắc Ninh Bán lẻ thuốc tại quầy Trịnh Thị Thoa 20/12/2017 đến 30/6/2019 DSTH Trịnh Thị Thoa Quầy thuốc chi nhánh dược Yên Phong
185 Nguyễn Thị Thanh Mạnh 14/11/1988 Vọng Đông, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 113357138 cấp ngày 14/2/2006 Hòa Bình Bán lẻ thuốc tại quầy Trịnh Thị Thoa 20/12/2017 đến 30/6/2019 DSTH Trịnh Thị Thoa Quầy thuốc chi nhánh dược Yên Phong
186 Lê Tuấn Anh 14/04/1993 Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh 183952691 ngày caaps28/10/2014 Hà Tĩnh Nghiên cứu phát triển sản xuất, Phân phối thuốc, cấp phát  30/08/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
187 Lê Thị Dung 14/04/1985 An Bình - Nam Sách - Hải Dương 142143319 cấp ngày 14/11/2000 Hải Dương Thực hành Bảo quản thuốc, Sản xuất thuốc 28/12/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
188 Mai Thị Thủy Quế 30/05/1990 Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125384040 cấp ngày 14/12/2006 Bắc Ninh Nghiên cứu phát triển, Thực hành GMP, Bảo quản 19/11/2011 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
189 Nguyễn Thị Quyên 06/04/1991 Minh Đạo - Tiên Du - Bắc Ninh 125353760 cấp ngayf/3/2006 Bắc Ninh Nghiên cứu phát triển, Thực hành GMP, Bảo quản 19/11/2011 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
190 Nguyễn Thị Hoa 07/02/1989 Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh 125381199 cấp ngày 8/11/2008 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 15/09/2014 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
191 Trần Thị Mơ 13/09/1993 Tân Hưng - Sóc Sơn - Hà Nội 122067952 cấp ngày 21/10/2009 Bắc Giang Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 13/07/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
192 Đỗ Văn Thanh Bắc 06/01/1994 Xaã Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125526466 cấp ngày 18/8/2015 Bắc Ninh Sắp xếp thuốc, cấp phát thuốc theo quy trình GDP, GPP 10/2016 đến 4/2018 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
193 Nguyễn Thị Phương 24/04/1990 Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125384025 ngày cấp 14/12/2006 BN Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/11/2010 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
194 Nguyễn Thị Quyên 24/10/1993 Tân Hưng - Sóc Sơn - Hà Nội 13366445 ngày cấp 07/11/2010 Hà Nội Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 02/01/2013 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
195 Nguyễn Thị Gái 13/01/1986 Ngọc Vân - Tân Yên - Bắc Giang 122200475 ngày cấp 22/12/2012 Bắc Giang Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 02/01/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
196 Đồng Thị Thu 03/08/1991 Nghĩa Hưng - Lạng Giang - Bắc Giang 122033241 cấp ngày 30/12/2008 Bắc Giang Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 06/06/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
197 Vũ Thị Thanh Hồng 19/11/1996 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125640795 cấp ngày 08/08/2011 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 13/09/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
198 Nguyễn Thị Mến 12/05/1996 Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 125644859 cấp ngày 16/08/2011 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 06/07/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
199 Nguyễn T. Hải Yến 06/08/1993 Minh Đạo - Tiên Du - Bắc Ninh 125468935 cấp ngày 25/12/2008 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 04/03/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
200 Ngô Thị Huế 13/03/1993 Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 125464569 cấp ngày 16/09/2008 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 28/05/2014 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
201 Nguyễn Thị Chinh 20/02/1993 TT Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh 125491816 cấp ngày05/09/2012 Bắc Ninh
 
Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 03/06/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
202 Nguyễn Văn Lượng 19/01/1994 Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội 1094006820 cấp ngày 23/11/2015 Cục cảnh sát
 
Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/08/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
203 Nguyễn Thị Mừng 28/09/1989 Tân Mỹ- Văn Lãng-  Lạng Sơn 82082119 cấp ngày 30/11/2006 Lạng Sơn Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 15/10/2010 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
204 Nguyễn Thị Ánh 05/03/1990 Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125412780 cấp ngày 17/02/2011 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 06/05/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
205 Nguyễn Thị Mai 25/01/1988 Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125242167 cấp ngày 31/07/2003 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 14/09/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
206 Ngô Thị Thúy 30/10/1991 Lâm Thao - Lương Tài - Bắc Ninh 125483062 cấp ngày 22/06/2010 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 18/11/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
207 Biện Thị Xuân Hiền 11/07/1993 Đại Đồng Thành- Thuận Thành- Bắc Ninh 125448514 cấp ngày 07/05/2008 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 12/11/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
208 Vương Thị Phượng 28/07/1993 Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 125441430 cấp ngày 02/04/2008 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 18/10/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
209 Nguyễn Thị Hồng 20/09/1994 Khắc Niệm - TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh 125526194 cấp ngày 05/08/2009 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 20/02/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
210 Phạm Như Lộc 16/10/1991 Bảo Đài - Lục Nam - Bắc Giang 122090722 cấp ngày 03/04/2010 Bắc Giang Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 19/10/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
211 Nguyễn Văn Vinh 06/07/1991 Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh 125401258 cấp ngày 17/09/2009 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 20/07/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
212 Nguyễn Thị Hồng 01/05/1995 Hán Quảng - Quế Võ - Bắc Ninh 125625679 cấp ngày 26/07/2011 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 17/05/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
213 Dương Thị Thu Nhã 27/12/1991 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125434407 cấp ngày 17/05/2011 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 04/07/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
214 Nguyễn T. Thùy Ninh 30/08/1995 Tân Minh- Sóc Sơn- Hà Nội 13407315 cấp ngày 28/03/2011 Hà Nội Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 12/09/2016 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
215 Nguyễn Thu Hương 08/01/1986 Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 125268282 cấp ngày 05/04/2004 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 19/10/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
216 Nguyễn Thị Phương 03/01/1993 Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 125493817 cấp ngày 14/04/2009 Bắc Ninh  Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 30/07/2015 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
217 Hoàng Việt Nga 12/04/1993 Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh 101073532 cấp ngày 03/04/2007 Quảng Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 24/09/2014 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
218 Thân Thị Hân 16/08/1989 Vũ Ninh – TP.Bắc Ninh 121911436 cấp ngày 09/09/2006 Bắc Giang Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 18/03/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
219 Nguyễn Thị Mỹ 10/10/1991 Mão Điền-Thuận Thành-Bắc Ninh 125344276 cấp ngày 22/02/2006 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/12/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
220 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 22/03/1996 Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh 101261566 cấp ngày 18/07/2012 Quảng Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/11/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
221 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/12/1997 Xuân Hội - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh 125742644 cấp ngày 15/09/2012 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 18/10/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
222 Lê Tuấn Long 14/06/1992 Cửu Yên - Ngũ Thái - Thuận Thành - BN 125400130 cấp ngày 26/04/2012 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 18/10/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
223 Nguyễn Thị Mai Hương 13/12/1996 Song Giang - Gia Bình - Bắc Ninh 125664471 cấp ngày 28/12/2011 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 23/10/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
224 Nguyễn Đức Thắng 21/09/1993 Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh 101092849 cấp ngày 10/10/2007 Quảng Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/11/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
225 Vũ Thị Bích 22/11/1995 Mão Điền – Thuận Thành– Bắc Ninh 125600016cấp ngày 12/11/2005 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/12/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
226 Nguyễn Thị Mùi 19/02/1991 Mão Điền-Thuận Thành–Bắc Ninh 125344500 cấp ngày 27/12/2013 Bắc Ninh Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 02/10/2017 DS La Văn Định Công ty Phương Đông
227 Nguyễn Thị Bích Liên 12/10/1982 Bồ Đề  - Long Biên – Hà Nội 12180218 cấp ngày 23/02/2013 Hà Nội Thực hành tốt GMP, GDP, GSP 01/07/2014 DS La Văn Định Công ty Phương Đông