Tin nổi bật

Tổng hợp danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở dược trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21/10/2017 08:19 Số lượt xem: 3
Xin vui lòng tải về file đính kèm tại đây. Hoặc có thể xem trực tiếp bên dưới
STT Họ và tên, người thực hành chuyên môn Ngày tháng năm sinh Nơi thường trú Số CMND - Nơi cấp, ngày cấp Nội dung thực hành Thời gian thực hành Người được giao hướng dẫn thực hành(3) Đơn vị thực hành
(Từ khi nào)
1 Hoàng Thị Hoa 1991 Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125 343 783 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
2 Phạm Thị Sinh 1993 Quảng Cầu, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh 125 373 147 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
3 Hoàng Thùy Linh 1993 Khu 10 Đại Phúc, TP Bắc Ninh 125 496 036 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
4 Nguyễn Thị Thúy 1993 Xóm Trại, Khu Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 091 693 857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
5 Ngô Thị Lanh 1994 Thôn Quan Đình, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh 125 145 810 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
6 Nguyễn Thị Loan 1995 Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 125 625 992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
7 Nguyễn Thị Hạnh 1993  p 110D2 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 013 360 704 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
8 Nguyễn Thị Thanh Nga 1991 Số 112 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125 159 319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
9 Trần Thị Nhàn 1987 Đặng Xá, Vạn An, TP Bắc Ninh 125 383 606 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/16 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
10 Đỗ Thị Huyền Thương 1990 Kim Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh 050 772 686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
11 Nguyễn Thị Ngọc 1968 Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125 897 949 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
12 Trần Thị Thoa 1964 Đương Xá 3, Vạn An, TP Bắc Ninh 125 511 805 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty   DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
13 Nguyễn Thị Lan 1979 Liễn Thượng , Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125 606 354 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
14 Nguyễn Thị Hồng 1929 Do Nha, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 121 658 277 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty   DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
15 Đoàn Thị Lam 1982 Thái Thụy, Thái Bình   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
16 Nguyễn Thị Son 1995 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
17 Nguyễn Thị Huyền 1991 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125 584 521 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
18 Đào Thị Hồng 1993 Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh( Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên) 91694314 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
19 Nguyễn Thị Thoa 1983 An Phú, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 125 313 715 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
20 Hà Thị Thoa 1988 Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh 125 550 736 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
21 Trần Thị Hạnh 1989 Qunh long, quỳnh lưu, nghệ an 186997198 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
22 Ngô Thị Phương 1992 Thống Nhất, Bố Hạ, Yên Thế 121 935 487 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
23 Phạm Thị Hòa 1986 Chính Trung, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 125 230 542 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
24 Đặng Văn Thủy 1985 Bái Thượng, Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121 356 468 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
25 Khuất Thị Nhung 1992 Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh( Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ) 123 121 491 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
26 Phạm Thị Hạnh 1991 Mẫn Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 125 287 126 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
27 Nguyễn Minh Tuyền 1986 Ngư Đại,  Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125 210 879 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
28 Nguyễn Thị Lan 1993 Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125 507 667 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 6/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
29 Tạ Thị Thọ 1991 Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình 151 883 312 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
30 Nguyễn thị Hoài Thương 1994 Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 125 565 720 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
31 Nguyễn Thị Khơi 1974 Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh 125 071 164 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
32 Nguyễn Thị Nhung 1987 Xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 125 102 663 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
33 Nguyễn thị bích 1981 Trung thành, đại lai, gia bình, bắc ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
34 Phạm thị thương 1979 Lâm giang, văn yên, yên bái 061 015 775 cấp 26/12/2011 yên bái Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
35 Trần Thị Oanh 1991 Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Du, BN 125447896 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
36 Phạm Thị Son 1993 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125483866 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
37 Nguyễn Thị Tám 1993 Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125420203 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
38 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1993 Phú Thịnh, Thảo Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang 70929787 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
39 Phạm Thị Huyền 1994 Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình 164496361 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
40 Đàm Nhật Quang 1995 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125221339 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
41 Nguyễn Thị Hảo 1993 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125431897 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
42 Phạm Thị Thuý 1991 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125626886 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
43 Đào Thị Chiền 1987 Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương 142242992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
44 Đàm Quang Thành 1990 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125231929 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
45 Nguyễn Thị Mây 1968 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125568829 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
46 Đàm Văn Tuân 1964 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125293315 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
47 Nguyễn Thị Duyên 1979 Định Cương, Xuân Lai, Gia Bình , Bắc Ninh 125022208 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
48 Nguyễn Văn Thái 1929 Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125647771 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
49 Trần Thị Hòa 1982 Khả Lý Thượng, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang 121474936 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
50 Nguyễn Thị Loan 1995 Hạ Bì, Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương 142599478 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
51 Trần Thị Nhung 1991 Phú Thịnh, Thảo Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang 70920392 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
52 Hoàng Thùy Linh 1993 Khu 10, Đại Phúc, Bắc Ninh 125496036 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
53 Trần Thị Như Trang 1983 Tổ 15, Bắc Lệch, TP Lào Cai,Lào Cai 63359989 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
54 Phạm Thị Thơ 1988 Xóm Hạ, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam 168283740 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
55 Hoàng Thị Duyên Huệ 1989 Châu khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
56 Nguyễn Thị Thu 1992 Ngọc Khảm, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh 125563554 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
57 Ngô Thị Lanh 1986 Quan Đình, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh 125145810 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
58 Nguyễn Thị Thanh Nga 1985 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125159319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
59 Trần Thị Nhàn 1992 Phường Vạn An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125383606 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
60 Đỗ Thị Huyền Thương 1991 Kim Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 50772686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
61 Hoàng Thị Kim Oanh 1986 Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn 82018177 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
62 Nguyễn Thị Lan 1993 Liền Thượng, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125606354 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
63 Hoàng Thị Hoa 1991 Phấn Đông, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125343783 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
64 Nguyễn Thị Thủy 1994 Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 91693857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
65 Nguyễn Thanh Hà 1974 Khu 1, Đại Phúc, Bắc Ninh 125312253 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
66 Tạ Thị Hồng Nhung 1987 Khu 1, Vệ An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 135860213 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
67 Mai Thị Thúy Vân 1981 Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125778154 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
68 Nghiêm Thị Hạnh  1979 P110D2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 13360704 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
69 Vũ Thị Luyến 1990 Mão Điền Thuận Thành Bắc Ninh 125295737 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
70 Nguyễn Thị Dung 1991 Phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 125344274 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
71 Nguyễn Thị Loan 1994 Can Vũ, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh 125625992 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
72 Phạm Thị Thương 1993 Thôn 3, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 61015775 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
73 Nguyễn Thị Bích Hằng 1990 Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 125398413 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
74 Nguyễn Thị Dinh 1985 Thôn Khúc Toại, phường Phúc Xuyên, TP Bắc Ninh 125186802 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
75 Trần Thị Như 1994 Lạc Dũng, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh 125487944 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
76 Nguyễn Thị Thảo 1993 Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 125436610 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
77 Phạm Thị Sao 1987 xã Trừng Xá. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 186540626 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
78 Ngô Thị Phương 1990 phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 121935487 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
79 Nguyễn Thị Thoa 1989 An Phú, An Thịnh, Lương Tài Bắc Ninh  125313715 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
80 Phạm Thị Hạnh 1988 xã Mý Hương. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 125287126 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
81 Khuất Thị Nhung 1992 xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 132121491 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
82 Nguyễn Thị Kim Thu 1972 xã Tương Giang, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 125205071 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
83 Nguyễn Thị Bích  1993 Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125448334 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
84 Nguyễn Thị Nụ 1994 Liễn Thượng, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 125625740 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
85 Đặng Văn Thủy 1979 thôn Bái Thượng xã Đoan Bái tỉnh Bắc Giang 121356468 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
86 Nguyễn Thị Nguyệt 1992 Liên Ấp, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125458653 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
87 Nguyễn Thị Ngọc  1988 Đình Tổ Thuận Thành Bắc Ninh 125897949 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
88 Lương Thị Huyền 1992 xóm 9 Xuân Châu, Thọ Xuân, Thanh Hóa 173634215 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
89 Nguyễn Thị Thủy 1994 Xóm Trại Kha Sơn Phú Bình Thái Nguyên 91693857 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
90 Ngô Thị Phương Thảo 1994 Hương Vinh, Gia Bình, Bắc Ninh 168502134 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
91 Nguyễn Thị Thanh Nga 1985 Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 125159319 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
92 Nguyễn Văn Đông 1996 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 171 008 451 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
93 Lê Thị Ngọc Anh 1992 Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125541100 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
94 Đỗ Thị Huyền Thương 1991 Đồng Quang, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 50772686 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
95 Nguyễn Thị Bích 1993 Kim Chân, TP Bắc, Bắc Ninh   Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
96 Tạ Thị Thọ 1993 Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 151883317 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
97 Nguyễn Thị Khơi 1993 Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh 125507164 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
98 Nguyễn Thị
 Hoài Thương
1994  Gia Bình, Bắc Ninh 125565720 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
99 Nguyễn Thị Hải Yến 1983 An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh (Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình) 164164811 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
100 Phạm Thị Thương 1993 Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái 061 157 775 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 7/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
101 Nguyễn Tài Tiếp 1994 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 125660280 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
102 Nguyễn Thị Huyền 1989 Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 125378132 Bán Thuốc tại các quầy đạt gpp Cty 10/1/15 DSĐH Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
103 Lâm Thị Thuận   Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh 125413217 cáp 31/8/2007 Bán thuốc tại QT BVĐK Lương Tài 25/07/2017 DSĐH Nguyễn Văn Thọ BVĐK Lương Tài
104 Nguyễn Thị Thu   Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 125443541 cấp 9/5/2008 CA BN Bán thuốc tại Nhà thuôc Thủy Lan 01/08/2017 DSĐH Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan
105 Nguyễn Thị Lệ   Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 125554148 cấp 2/2/2010 CA Bn Bán thuốc tại Nhà thuôc Thủy Lan 01/08/2017 DS Trần Thị Thanh Nhà thuốc Thủy Lan
106 Vương Thị Thanh Nga   Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh 125067834 cấp 12/7/2011 Bán thuốc tại quầy Thuốc Thanh Nga 02/08/2017 DS Vũ Thị Thanh Nhàn Quầy thuốc Thanh Nga Cty Quang Thành
107 Hoàng Thị Cam  14/08/1987 Thôn Đồng Mạ, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 082051695 cấp 10/8/2010 nhà thuốc NHÂN HiỀN 11/09/2017 DS Đỗ Đăng Chung Nhà thuốc Nhân Hiền
108 Nguyễn Thị Tươi 24/02/1987 Trừng Xá, Trừng Xá, Lương Tài, Bắc Ninh 125 286 894 cấp 15/9/2004 Quầy thuốc ĐỨC PHÁT 20/09/2017 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
109 Nguyễn Thị Huyền 05/01/1989 Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 125375866 cấp ngayf26/10/2006 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/07/2017 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
110 Lê Thị Vi 19/05/1905 Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh 125299813 cấp ngày 10/01/2005 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/11/2015 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
111 Nguyễn Thị Hoa 16/06/1905 TT Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 125504336 cấp ngày 06/5/2009 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/11/2015 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
112 Nguyễn thị Huyền 15/06/1905 Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 125436795 cấp ngày 18/3/2008 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/11/2015 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
113 Nguyễn Thị Phượng 08/04/1981 Thuận Thành, Bắc Ninh 13165537 Phụ bán thuốc tại Nhà thuốc Đàm Tuân 01/03/2017 DS Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
114 Nguyễn Thị Loan 1994 Hạ Bì, Cổ Bì,Bình Giang, Hải Dương 142 599 478 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
115 Hoàng Thị Kim Oanh 1989 Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn 082 018 177 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
116 Nguyễn Văn Đông 1996 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 171 008 451 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Thị Kim Thu Quầy thuốc số 1 Quang Thành
117 Đàm Nhật Quang 1995 Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125 228 882 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 Trần Thị Nhung Quầy thuốc Đàm Tuân 3
118 Phạm Thị Thúy 1991 Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125 779 339 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
119 Pham Thi Sao 1990 Xa Vinh Thanh,  huyen Yen Thanh, Nghe An 186 540 626 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
120 Nguyễn Thị Hường 1991 Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh 125 525 946 Phụ bán thuốc học việc 10/2016 DS Nguyễn Văn Thái Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
121 Nguyễn Thi Hảo 1993 Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 125 293 315 Phụ bán thuốc học việc Thg10-16 Đàm Văn Tuân Nhà thuốc Đàm Tuân
122 Phạn Thị Yến 07/03/1990 Thôn Kênh Mai, xã Văn Đức, TX Chí Linh, Hải Dương 142463751 cấp ngay 18/3/2005 CA Hải Duong Phụ bán tại quầy thuốc chi nhánh Yên Phong 25/9/2017 đến 30/3/2019 DSTH Nguyễn Thị Hường quầy thuốc số 36 Chi nhánh dược Yên Phong
123 Nguễn Thị Mua 13/08/1989 Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 125389353 cấp ngày 29/3/2007 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 1/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
124 Nguyễn Thiị Lành 08/02/1995 Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang 122151114 cấp 23/8/2011 Bắc Giang Phụ bán học việc tại Quầy thuốc Gia Bảo 21/9/2017 đến 30/3/2019 DSTH Mai Ngọc Khảo Quầy thuốc tư nhân Gia Bảo Móng Tiên Du, BN
125 Bùi Thị Liên 1989 Lai Tê - Chung Chính - Lương Tài - Bắc Ninh 125348020 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017 - 2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
126 Dương Thị Hà  1991 Đồng Quang - Từ Sơn - Bắc Ninh 125408163 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
127 Trần Thị Hồng 1986 Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định 36186002009 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
128 Nguyễn Thị Nhung 1986 Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh 125102663 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/1019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
129 Lê Thị Thuận Tình 1991 Châu Phong - Quế Võ - Bắc Ninh 125440051 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
130 Nguyễn Thị Cúc Phương 1982 xã Kim Chân - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 125160832 phụ bán thực hành học việc tại quầy thuốc 8/2017-2/2019 DSĐH Nguyễn Văn Thái  Công ty TNHHDP trang thiết bị y tế Quang Thành
131 Nguyễn Thị Ngân 17/01/1983 Thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 125048881 cấp ngày 13/1/1999 CA Bắc Ninh Phụ bán thuốc tại Quầy thuốc Bệnh viện ĐK Yên Phong 17/3/2017 đến 30/9/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Chi nhánh dược Yên Phong
132 Ngô Thị Mỹ Linh 19/02/1982 Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 125004203 cấp ngày 12/8/2008 CA Bắc Ninh Phụ bán thực hành tại Quầy Hoàng Thị Lãng thuộc chi nhánh Yên Phong 8/11/2017 đến 30/7/2019 DSTH Hoàng Thị Lãng Quầy thuốc chi nhánh dược Yên Phong
133 Chu Thị Huệ 18/07/1987 Nguyệt Cầu, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh 125173682 cấp ngày 6/3/2002 CA Bắc Ninh Thực hành các quy trình bán thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện Yên Phong 28/7/2016 đến 30/1/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Nhà thuốc BV Yên Phong thuộc chi nhánh dược Yên Phong
134 Nguyễn Thị Bắc 20/07/1990 Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh 125326213 cấp ngày 1/7/2005 CA Bắc Ninh Thực hành các quy trình bán thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện Yên Phong 28/7/2016 đến 30/1/2018 DSTH Nguyễn Huy Cương Nhà thuốc BV Yên Phong thuộc chi nhánh dược Yên Phong
135 Nguyễn Thị Triệu 26/12/1996 Thọ Khê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh 125172350 cấp ngày 16/4/2009 CA Bắc Ninh Phụ bán thuốc thực hành tại quầy thuốc  số 41 chi nhánh dược YP 15/4/2017 đến 30/10/2018 DSTH Nguyễn Thị Lan Anh Chi nhánh dược Yên Phong
136 Nguyễn Thị Hiền 29/01/1994 24 phố Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 125527359 cấp ngày 5/8/2009 CA Bắc Ninh Thực hành bán lẻ thuốc tại Quầy thuốc Như Anh Công ty CPDPTM Long Quân 30/9/2017 đến 30/4/2019 DSTH Trịnh Hồng Nhung Công ty CPTMDP Long Quân