Tin nổi bật

Kết quả lựa chọn nhà thầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2017

11/07/2017 10:49 Số lượt xem: 37
STT ĐƠN VỊ NỘI DUNG
I. SỞ Y TẾ                    Tải về
II. BỆNH VIẾN TUYẾN TỈNH
1 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh Tải về
2 Bệnh viện Sản - Nhi Tải về
3 Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Tải về
4 Bệnh viện Phổi  
5 Bệnh viện Mắt  
6 Bệnh viện Da Liễu  
7 Bệnh viện Sức Khỏe Tâm Thần Tải về
8 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền  
III. BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN
1 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gia Bình  
2 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tiên Du  
3 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Phong Tải về
4 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Quế Võ  
5 Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Từ Sơn  
6 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thuận Thành Tải về
7 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài  
IV. TRUNG TÂM TUYẾN TỈNH
1 Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tải về
2 Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản  
3 Trung Tâm Giám định Y khoa  
4 Trung Tâm Kiểm Nghiệm  
5 Trung tâm BVLĐSKMT & GĐYT  
6 Trung Tâm Cấp Cứu 115  
7 Trung Tâm Phòng chống HIV/AIDS  
8 Trung Tâm Pháp Y  
9 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe  
V. TRUNG TÂM TUYẾN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bắc Ninh Tải về
2 Trung Tâm Y Tế huyện Lương Tài  
3 Trung Tâm Y Tế huyện Thuận Thành  
4 Trung Tâm Y Tế huyện Gia Bình  
5 Trung Tâm Y Tế Thị Xã Từ Sơn  
6 Trung Tâm Y Tế huyện Tiên Du  
7 Trung Tâm Y Tế huyện Yên Phong  
8

Trung Tâm Y Tế huyện Quế Võ

 
VI. ĐƠN VỊ KHÁC
1 Trường trung cấp Y tế Tải về