Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 20/01/2020 - Đến ngày : 26/01/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
20/01/2020
Thứ ba
21/01/2020
Thứ tư
22/01/2020
Thứ năm
23/01/2020
Thứ sáu
24/01/2020
Thứ bảy
25/01/2020
Chủ nhật
26/01/2020
Chương trình công tác