Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 22/07/2019 - Đến ngày : 28/07/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
22/07/2019
Thứ ba
23/07/2019
Thứ tư
24/07/2019
Thứ năm
25/07/2019
Thứ sáu
26/07/2019
Thứ bảy
27/07/2019
Chủ nhật
28/07/2019
Chương trình công tác