Thời tiết ngày 14/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8088

Đã truy cập : 45301267

Đảng ủy Sở Y tế triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

29/03/2021 14:39 Số lượt xem: 195

Trong 2 ngày 27 và 28/3, Đảng ủy Sở Y tế chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 5 điểm cầu trực tuyến là Văn phòng Sở, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Phổi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với sự tham gia của toàn bộ đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn ngành. Tất cả các điểm cầu trực tuyến của Đảng ủy Sở Y tế đều thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Trong 2 ngày học tập trực tuyến, tất cả các Đảng viên trong ngành đã được nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể,  Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cốt lõi trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cốt lõi trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII”; Ủy viên Bộ Chính trị Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế được cùng với Đảng viên trong cả nước được tiếp nhận, giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng một cách trực tiếp nhất, từ những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Điều này không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong việc học tập mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung được đề cập trong nghị quyết được sâu sắc hơn. Học tập tốt, quán triệt sâu sắc là cơ sở giúp cho toàn Đảng, toàn dân thống nhất nhận thức, từ đó thống nhất hành động trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giúp các cán bộ, Đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai Nghị quyết. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết này, Đảng bộ và các chi bộ căn cứ Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đã xây dựng được thông qua để đối chiếu, rà soát với nội dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện      thực tế của cơ quan, đơn vị thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả…

Nguyễn Oanh – Thanh Xuân