Thời tiết ngày 24/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3526

Đã truy cập : 43183727

[Infographic] Tăng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến

10/07/2019 08:08 Số lượt xem: 150

Khi khám chữa bệnh vượt tuyến, nếu chi phí cho 01 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí và số tiền này có sự thay đổi trong năm 2019.

Nguồn: BHXH Việt Nam