Thời tiết ngày 08/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5281

Đã truy cập : 43700836

95% dân số thành phố Bắc Ninh tham gia bảo hiểm y tế

14/06/2018 09:11 Số lượt xem: 361
Ngày 13-6, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Ninh tiến hành giám sát đối với UBND thành phố Bắc Ninh về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; triển khai thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh trên địa bàn thành phố.
 
 

Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Ninh, 6 tháng năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.583,58 tỷ đồng, bằng 133% so cùng kỳ 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,79%; giải quyết việc làm cho hơn 2.650 lao động, đạt 53% kế hoạch năm.

Thành phố lãnh đạo việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với đối tượng cận nghèo, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần bảo đảm an sinh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tỷ lệ hòa giải thành đối với những mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở đạt 70%. Đến hết tháng 4-2018, khoảng 95% dân số thành phố tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác thống kê, rà soát hộ cận nghèo còn chưa đầy đủ, chính xác, một số cán bộ cơ sở chưa nắm chắc đối tượng thụ hưởng, người dân kê khai chưa trung thực; còn tình trạng trùng thẻ bảo hiểm xã hội ở một số đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đoàn giám sát chất vấn làm rõ một số nội dung; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh.

Trước đó, Đoàn giám sát thực tế tại các phường Kinh Bắc và Ninh Xá.

Vân Giang
Nguồn: Báo Bắc Ninh