Thời tiết ngày 24/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6117

Đã truy cập : 43871520

BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác CCHC Quý 3 năm 2020

15/09/2020 14:24 Số lượt xem: 263

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2020 như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

Tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phòng chống các dịch bệnh khác, công tác tiêm chủng, công tác khám chữa bệnh; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về quản lý hành nghề, đào tạo liên tục.

Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi nghiên cứu, rà soát các điều kiện để triển khai Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2021”.

Duy trì thực hiện cơ sở y tế “xanh-sạch-đẹp”; không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quy trình đón tiếp bệnh nhân, tăng bàn khám, tăng thời gian khám bệnh, triển khai khám chữa bệnh BHYT vào thứ 7 tại một số đơn vị (bệnh viện đa khoa tỉnh…). Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác cập nhật thông tin quản lý, điều trị bệnh nhân Tâm thần phân liệt, động kinh lên HSSK điện tử.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển năm 2021; Tiếp tục phối hợp triển khai công tác đấu thầu, mua sắm, đầu tư xây dựng năm 2020; Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 của ngành; Triển khai thực hiện tiết kiệm 10% kinh phí của ngành theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; Thẩm định đề nghị phê duyệt Đề án xã hội hóa của các đơn vị; Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của ngành.

Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, thỏa thuận tổ chức bộ máy của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trình phương án giao chỉ tiêu biên chế viên chức cho Trạm y tế cấp xã; Tổng hợp nhu cầu và xây  dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức (bao gồm cả viên chức Trạm y tế cấp xã). Tiếp tục công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; Bàn giao Lãnh đạo Trung tâm pháp y; Làm việc với các đơn vị và cá nhân về việc mở một số lớp đào tạo tại tỉnh, đề nghị mở lớp CKI YHGĐ. Chuẩn bị cho kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế. Tiếp tục tham mưu về giao quyền và phương án tự chủ của 03 Bệnh viện.

2. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Sở Y  tế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh… tuyên truyền người dân tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm phát hiện sớm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống tới nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ (01-07/8/2020) với chủ đề “Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ -Vì một trái đất khỏe mạnh hơn”. 

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm: Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7), ngày thương binh liệt sĩ (27/7), ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7), ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam (10/8), ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên (12/8)…

Duy trì hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trên cổng thông tin điện tử ngành Y tế; phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Chương trình Sức khỏe Việt Nam; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về sức khỏe.

Trong các hội nghị, Sở Y tế thường xuyên tuyên truyền phổ biến các nội dung về cải cách hành chính như chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh, của ngành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các qui tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật; chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan.

Công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại bảng niêm yết của cơ quan, đăng tải các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện từ của Sở, của tỉnh thuận tiện cho các tổ chức công dân tra cứu, triển khai thực hiện.

Công bố công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân để xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời.

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính.

Công tác kiểm tra cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở Y tế quan tâm, chỉ đạo, lồng ghép  vào các đợt kiểm tra của Sở  đối với các đơn vị trong ngành, cũng như các phòng, bộ phận, qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém qua đó có những chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời giúp cho đơn vị hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh và các khu cách ly tập trung. Kiểm tra công vụ 03 trạm y tế; kiểm tra các cơ sở sản suất, kinh doanh liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và cơ sở hành nghề; Tiếp tục triển khai công tác thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. Kết quả thực hiện

1. Về cải cách thể chế

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển ngành y tế 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác y tế trường học năm học 2020 - 2021 và hướng dẫn triển khai thực hiện;

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bắc Ninh thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương tình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa

2.1. Cải cách thủ tục hành chính

a) Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền:

b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC:

Đã rà soát và đề nghị cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 45 ngày xuống còn 30 ngày đối với 17 thủ tục thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh. Đề nghị cắt giảm quy trình thực hiện đối với nhóm các thủ tục hành chính không thu phí, lệ phí và không phải in và gửi kết quả cho Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Việc công bố, cập nhật TTHC: Đã thực hiện công tác công bố TTHC theo đúng quy định

Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: không.

Đối với chuyên mục trả lời công dân trên cổng thông tin điện tử, quý 3 năm 2020 Sở Y tế đã nhận và trả lời 06 ý kiến của các tổ chức công dân theo đúng quy định.

c) Về công khai thủ tục hành chính

Đã thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, cũng như trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở đầy đủ, kịp thời đúng theo quy định.

Việc thực hiện niêm yết nội dung, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về công tác thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp theo quy định.

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa tại Trung tâm HCC

Sở Y tế bố trí 01 công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC của tỉnh. Áp dụng hệ thống phần mềm liên thông qua mạng, phục vụ tốt công tác xử lý, trình, ký hồ sơ; tra cứu, lưu trữ tài liệu; phục vụ công tác giám sát từ Lãnh đạo Sở đến các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở; phục vụ công tác giám sát của tổ chức và công dân đối với hoạt động của Bộ phận “Một cửa” TT HCC do đó hiệu quả làm việc tại từng lĩnh vực đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể tìm hiểu rõ được trình tự, thời gian giải quyết, phí, lệ phí và tra cứu được tình trạng xử lý hồ sơ từ bộ phận một cửa đến các phòng chuyên môn, đồng thời, người dân tham gia các thủ tục hành chính có thể đánh giá thái độ phục vụ của công chức, viên chức qua hệ thống phần mềm.

Trong Quý 3 năm 2020 đã tiếp nhận và giải quyết xong cho 376  hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục triển khai đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019-2021; Triển khai xây dựng đề án nâng cao năng lực hoạt động các trạm y tế giai đoạn 2019-2025;Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức; Rà soát thống kê tình hình biên chế; chỉ đạo đơn vị cập nhật phần mềm Quản lý cán bộ.

Rà soát, tổng hợp, chuẩn bị dự thảo báo cáo về thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Đề cương gửi kèm Công văn số 4184/BYT-TCDS.

Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng phương án tổng thể về cơ cấu tổ chức các khoa/phòng/trung tâm trực thuộc Bệnh viện giai đoạn 2020-2025.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện một số quy định về quản lý đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Y tế Bắc Ninh.

- Tiếp tục chỉ đạo cá đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo năm 2020; Triển khai rà soát đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế; Tại các đơn vị trong ngành thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn ngắn hạn về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm cho cán bộ Y tế;  Xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng; Kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế; Kế hoạch kiểm tra công vụ.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; quán triệt rõ mục tiêu và nội dung đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

Để đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, vật tư hóa chất đáp ứng công tác phòng chống dịch, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát số lượng trang thiết bị, vật tư hóa chất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thống nhất danh mục mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế từ quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng.

Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Đề nghị Sở Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục mua sắm tài sản cố định từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

Thường xuyên rà soát, cấp phát hòm thư điện tử cho cán bộ trong ngành;  100% cán bộ Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị trong ngành sử dụng hệ thống thư điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản, đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành góp phần giảm thiểu chi phí, nâng cao cải cách hành chính.

Sở Y tế đã triển khai sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, bút phê chỉ đạo xuống các đơn vị trong toàn ngành thuận tiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Lãnh đạo Sở, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm thiểu chi phí văn phòng phẩm. Đến thời điểm hiện tại 100% cán bộ cơ quan Sở Y tế đã được cấp chứng thư số. 100% Lãnh đạo các đơn vị trong ngành, kế toán trưởng các đơn vị đã được cấp và sử dụng chứng thư số, hiện tại 100% các văn bản đi của Sở đều được ký số trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Hàng tháng Sở Y tế triển khai báo cáo UBND tỉnh tình hình sử dụng chứng thư số theo đúng quy định.

Triển khai và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng như phần mềm quản lý cán bộ, công chức; phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; phần mềm kế toán Misa; các phần mềm phân tích, quản lý y tế; hệ thống phần mềm kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh…

100% bệnh viện, các đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế có hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS).

100% đơn vị duy trì triển khai các phần mềm chuyên ngành đang triển khai: Hệ thống thông tin Tiêm chủng quốc gia, báo cáo bệnh truyền nhiễm, Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ, phần mềm quản lý người nhiễm HIV...

Hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) tại 126 Trạm y tế được triển khai mạnh mẽ, từng bước được hoàn thiện các tính năng, đến nay cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng; đồng thời, thực hiện lộ trình tích hợp dữ liệu với trung tâm dữ liệu của tỉnh, của Bộ Y tế đáp ứng yêu cầu chung trong lưu trữ và chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Thực hiện kết nối dữ liệu khám chữa bệnh tại Trạm y tế, phần mềm tiêm chủng với hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe; tiếp tục hoàn thiện điều kiện và chất lượng dữ liệu liên thông, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý hồ sơ sức khỏe người dân trên địa bàn.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

Đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC trên các lĩnh vực, chẳng hạn như:

Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phân công cán bộ, công chức thực hiện CCHC, chế độ báo cáo cải cách hành chính thực hiện nghiêm túc; cán bộ, công chức chấp hành tốt nội quy quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong công tác cải cách hành chính: thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ, công chức ngày càng cải thiện, không để xảy ra khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết TTHC.

2. Những tồn tại, hạn chế

Tình hình dịch COVID-19 giai đoạn đầu năm diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành Y tế vừa triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời vừa phải đảm bảo các hoạt động chuyên môn trong công tác y tế dự phòng, dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác khám bệnh chữa bệnh trong toàn ngành.

Còn một số vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Một số đơn vị trong ngành cơ sở vật chất đã xuống cấp ảnh hưởng chung đến công tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh Bạch hầu, dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động tại các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Thực hiện cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19; các cơ sở kinh doanh Dược về kết nối CNTT và phòng chống Covid.

Kiểm tra công vụ trong ngành Y tế theo Kế hoạch số 212/KH-SYT ngày 12/02/2020 của Sở Y tế.

Triển khai kế hoạch y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục thực hiện quy trình đấu thầu tập trung vật tư, hóa chất, sinh phẩm theo quy định. Triển khai đấu thầu thuốc tập trung năm 2021.Thẩm định, đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận phương án tổng thể về tổ chức bộ máy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền phương án giao chỉ tiêu biên chế viên chức cho Trạm y tế cấp xã để thực hiện Nghị định 117/2014/NĐ-CP về y tế xã, phường, thị trấn. 

Duy trì công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh theo đúng trình tự thủ tục pháp luật; duy trì công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý hành nghề y dược trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh

V. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí các nguồn lực để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; bố trí kinh phí để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao chất lượng hoạt động của ngành y tế tỉnh Bắc Ninh.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 3 năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới của Sở Y tế. Trân trọng báo cáo Sở Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp./.

Nguồn: Sở Y tế