Thời tiết ngày 22/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5954

Đã truy cập : 43836989

Cho phép Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh hoạt động trở lại

09/09/2020 07:40 Số lượt xem: 188
Sở Y tế vừa ban hành Văn bản số 1770 cho phép Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh hoạt động trở lại.
 
 

 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh xếp loại an toàn, đủ điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra đạt 77,3%, xếp loại an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế cho phép Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh triển khai hoạt động khám, tiếp nhận bệnh nhân mới kể từ ngày 8-9 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí an toàn bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 23-8, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá tiêu chí Bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh xếp loại chưa an toàn, không đủ điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, do đó phải tạm dừng hoạt động tiếp nhận bệnh nhân, tập trung khắc phục các nội dung chưa đạt.

 
Gia Bảo