Thời tiết ngày 02/03/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6409

Đã truy cập : 45199864

Danh sách các cơ sở đã công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm

23/02/2021 13:58 Số lượt xem: 432
STT Tên cơ sở Địa chỉ Văn bản

1

Công ty Cổ phần bột giặt LIX Lô II-1.1, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 42/TB-SYT

2

Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông Đường TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 29/TB-SYT

3

Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Tân Hương Thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

27/TB-SYT

Văn bản

4

Công ty TNHH Dược ECOVET Việt Nam Số 2, đường TS17, khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 14/TB-SYT

5

Công ty TNHH TMDV và phát triển Bảo An Số 32, đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 57/TB-SYT

6

Công ty Dược phẩm và Thương mại Thành Công Km6+200, quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 101/TB-SYT

7

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội Nhà máy rượu Hà Nội - Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 46/TB-SYT

8

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga Thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 58/TB-SYT

9

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Đại Hồng Phát Lô N16, khu đô thị Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 65/TB-SYT

10

Hộ kinh doanh Nghiêm Văn Minh Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 225/TB-SYT

11

Công ty TNHH Golden PestControl Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 03/TB-SYT
Nguồn: Sở Y tế