Thời tiết ngày 24/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9054

Đã truy cập : 43749140

Danh sách cán bộ hành nghề - Phòng khám đa khoa quốc tế Nhân Đức

29/04/2020 14:10 Số lượt xem: 896
STT MA_NV HO_TEN VAN_BANG_CHUYEN_MON PHAMVI_HANHNGHE SO_CCHN NGAY_CAP THOIGIAN_DK THOIGIAN_TUAN THOIGIAN_NGAY KHOA_BOPHAN CHUNGCHI_KHAC CHUC_DANH SO_CCHN_1 NGAYCAP_CCHN_1 SO_CCHN_2 NGAYCAP_CCHN_2 SO_CCHN_3 NGAYCAP_CCHN_3
1 HLT Lương Trung Hậu Bác sỹ 05 000903/BN-CCHN 18092013 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Da liễu                
2 QPH Phạm Hữu Quý Bác sỹ 02 000316/BN-CCHN 14092012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Nội tổng hợp                
3 HNT Nguyễn Trọng Hùng Bác sỹ 02 000531/BN-CCHN 21122012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Nội tổng hợp                
4 TNT Nguyễn Thị Thủy Bác sỹ 02 000006/BN-CCHN 04052012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Nội tổng hợp                
5 HPT Phan Thị Hạnh Bác sỹ 13 000071/HNO-CCHN 04042012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Phụ sản                
6 TTTM Trần Thị Minh Thúy Bác sỹ 13 000524/BN-CCHN 21122012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Phụ sản                
7 TCT Châm Triệu Tú Bác sỹ 18 004420/TNG-CCHN 17112015 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh X- quang   125/QĐ-SYT 26082016        
8 THN Hoàng Ngọc Thủy Bác sỹ 15 0004929/QNI-CCHN 26052016 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Tai - Mũi - Họng                
9 VDT Đào Thanh Vân Kỹ thuật viên 23 0002404/BN-CCHN 19052014 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Xét nghiệm                
10 TNX Nguyễn Xuân Thu Bác sỹ 10 000005/BN-CCHN 04052012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa ngoại tổng hợp                
11 QDM Đồng Mạnh Quân Bác sỹ 16 000144/HNO-CCHN 19042012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Răng - Hàm - Mặt                
12 TBTB Bùi Thị Bích Tuyền Bác sỹ 29 000244/YB/CCHN 29112012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Mắt                
13 TNG Nguyễn Gia Trưởng Kỹ thuật viên 18 000892/BN-CCHN 11092013 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Chẩn đoán hình ảnh                
14 NHT Hà Thị Nga Điều dưỡng viên 10 0002434/BN-CCHN 06062014 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Phụ sản                
15 TDD Đặng Đức Tùng Y sỹ 10 000061/BN-CCHN 04052012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa ngoại tổng hợp                
16 HNT Ngô Thị Hằng Điều dưỡng viên 10 004120/BN-CCHN 09022017 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Chẩn đoán hình ảnh                
17 LDT Đỗ Thị Linh Kỹ thuật viên 23 000861/BN-CCHN 14082013 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Xét nghiệm                
18 LNT Nguyễn Thị Lan Dược sỹ trung học 02 1254/BN-CCHND 21102016 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Dược                
19 THT Hoàng Thị Thủy Điều dưỡng viên 10 000046/BN-CCHN 04052012 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Dược                
20 DNV Nguyễn Văn Đoàn Kỹ thuật viên 23 04241/BN-CCHN 09062017 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Xét nghiệm                
21 TVV Vũ Văn Trung Kỹ thuật viên 18 4461/BN-CCHN 14052017 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Chẩn đoán hình ảnh                
22 HNT Nguyễn Thị Hợi Dược sỹ trung học 02 1253/BN-CCHND 21102016 Toàn thời gian 2,3,4,5,6 0730-1730 Khoa Dược                

 

Báo cáo bổ sung nhân sự (tiếp nhận ngày 15/4/2019)

TT

HỌ TÊN

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

SỐ CCHN

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN

1

Bạch Đức Minh

Bác sỹ da liễu

000222/BN-CCHN

Phòng khám da liễu

Toàn thời gian từ 07h30 đến 20 h30 các ngày trong tuần

 

Báo cáo bổ sung nhân sự (tiếp nhận ngày 17/5/2019)

TT

HỌ TÊN

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

SỐ CCHN

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN

1

Ngô Thị Ngoan

Bác sỹ Nhi

000988/BN-CCHN

 

Phòng khám Nhi

Toàn thời gian từ 07h30 đến 20 h30 các ngày trong tuần

2

Nguyễn Thế Dũng

 

Bs.VLTT- PHCN

 

060005/CCHN-BQP

 

Phòng VLTT-PHCN

Toàn thời gian từ 07h30 đến 20 h30 các ngày trong tuần

3

Đỗ Văn Hải

 

BS. YHCT

002915/BN-CCHN

 

Phòng YHCT

Toàn thời gian từ 07h30 đến 20 h30 các ngày trong tuần

4

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

BS sản khoa

000532/BN-CCHN

 

Phòng sản

Từ 17h30 - 20h30 ( thứ 2,3,4,5,6); từ 7h30 - 20h30 ( thứ 7 và chủ nhật)

 

 
Danh sách báo tăng người hành nghề khám chữa bệnh

Danh sách báo giảm cập nhật ngày 25/7/2019

Nguồn: Sở Y tế