Thời tiết ngày 14/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7938

Đã truy cập : 45301400

Dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh

03/03/2021 14:30 Số lượt xem: 476
Tại văn bản số 552 vừa ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành cấp tỉnh.

Dừng các chốt liên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Từ 16h30 ngày 2-3-2021 dừng hoạt động của 2 Chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chốt số 1 tại đầu cầu Phả Lại trên QL 18 đoạn thuộc địa phận huyện Quế Võ; Chốt số 2 tại km22+200 QL 38, vị trí tiếp giáp tỉnh Hải Dương, thuộc địa phận xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế quyết định việc hoạt động của các Chốt cấp huyện.

Trước đó, ngày 1-3-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng hoạt động của Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại vị trí cầu Yên Dũng nối với QL 18, địa phận huyện Quế Võ.

 
Anh Khôi