Thời tiết ngày 19/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1082

Đã truy cập : 42946059

Gia Bình tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho toàn bộ cộng tác viên Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện

09/10/2017 10:22 Số lượt xem: 317

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH - TTDS ngày 13/9/2017 của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Gia Bình, về kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017.

Nhằm Nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Dân số - KHHGĐ tại cơ sở. Từ ngày 04, 05 và 06/10/2017 Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện tổ chức tập huấn cho toàn bộ 190 cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Bình.

Trong thời gian tổ chức tập huấn, cộng tác viên Dân số - KHHGĐ sẽ được đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện truyền đạt các nội dung sau:

+ Nghiệp vụ truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản/KHHGĐ;

+ Chế độ ghi chép thông tin ban đầu, quản lý sổ hộ gia đình và thu nhập cập nhật thông tin về dân số - KHHGĐ vào báo cáo thống kê;

+ Xã hội hóa các phương tiện tránh thai;

+ Bảng kiểm viên uống tránh thai.

Thông qua mỗi lớp tập huấn, các cộng tác viên được cung cấp đầy đủ nội dung với phương pháp thảo luận, trao đổi và chia sẻ về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác truyền thông dân số - KHHGĐ cũng như những khó khăn vướng mắc từ thực tế ở cơ sở để được giải đáp, tư vấn tháo gỡ kịp thời, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ ở các thôn, xóm. Giúp cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở thu thập thông tin biến động dân số được chính xác, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương.

Dương Thị Đoan
Nguồn: Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Gia Bình