Thời tiết ngày 19/01/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3203

Đã truy cập : 43558219

Hội nghị tập huấn công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp y tế

13/09/2019 15:17 Số lượt xem: 163

Chiều ngày 12/9, Sở Y tế Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp y tế. Dự hội nghị có Ban Giám đốc Sở Y tế,  lãnh đạo các phòng , chuyên viên liên quan của Sở Y tế và hơn 100 đại biểu là các lãnh đạo, trưởng phòng vật tư , tổ chức hành chính, kế toán quản lý tài sản..., của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe tuyên truyền viên của Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính giới thiệu khái quát Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công;  ngăn chặn đẩy lùi thất thoát, lãng phí và những hành vi khác xâm phạm tài sản công;  khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả; tạo lực nguồn tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển đơn vị. Hướng dẫn vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc Quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo triển khai việc quản lý, sử dụng tài sản công đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong đơn vị. Ngoài ra các học viên còn lắm được cách soạn thảo đề án sử dụng tài sản công cho mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tại các cơ sở y tế công lập...

Thông qua lớp tập huấn, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công, ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lẵng phí, tham nhũng và những hành vi sâm phạm tài sản công, khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả tạo lập nguồn lực tài chính, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của đơn vị sự nghiệp y tế./.

Đăng Thăng - Minh Hùng
Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật