Thời tiết ngày 03/04/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4799

Đã truy cập : 43594469

Lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế

16/12/2019 14:46 Số lượt xem: 39
Văn bản gốc xem tại đây

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018;

Căn cứ Luật Tiếp Công dân 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân;

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế như sau:

 

- Thứ tư, ngày 15/01

- Thứ sáu, ngày 14/02

- Thứ hai, ngày 16/3

- Thứ tư, ngày 15/4

- Thứ sáu, ngày 15/5

- Thứ hai, ngày 15/6

- Thứ tư, ngày 15/7

- Thứ sáu, ngày 14/8

- Thứ ba, ngày 15/9

- Thứ năm, ngày 15/10

- Thứ hai, ngày 16/11

- Thứ ba, ngày 15/12

 

* Bộ phận tham gia tiếp cùng: Thanh tra Sở Y tế

* Thời gian tiếp công dân: Vào giờ hành chính theo lịch trên.

* Địa điểm: tại Phòng tiếp dân của Sở Y tế Bắc Ninh (số 03 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

* Ghi chú:

- Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân.

- Ngoài thành phần chính trên, tùy theo nội dung liên quan đến các Phòng thuộc Sở Y tế, Lãnh đạo Sở sẽ yêu cầu các phòng cùng tiếp và giải đáp những thắc mắc của công dân đến làm việc tại Sở Y tế./.

 

Nguồn: Sở Y tế