Thời tiết ngày 14/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8782

Đã truy cập : 45301398

Phát huy tính hiệu quả của Bộ tiêu chí quốc gia gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các trạm Y tế

01/03/2021 10:58 Số lượt xem: 251

Theo báo cáo của ngành Y tế, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đạt Bộ tiêu chí giai đoạn đến năm 2020 tại 100% xã, phường, thị trấn sớm hơn 01 năm so với kế hoạch đề ra và sớm hơn 03 năm so với lộ trình chung toàn quốc, góp phần thay đổi diện mạo tích cực các trạm y tế, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế ngày càng chất lượng hơn ngay tại tuyến cơ sở. 

Khảo sát mô hình y tế cơ sở, bác sĩ gia đình và y tế từ xa (Telemedicine) tại TYT xã Chi Lăng - Quế Võ

Điều này được minh chứng bằng việc  cơ sở vật chất các trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ chuyên môn; 100% trạm y tế đã được xây dựng kiên cố hóa, trong đó trên 50% số trạm y tế được xây dựng mới từ năm 2014 trở lại đây theo phương án thiết kế mẫu theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh. 100% trạm y tế được đầu tư trang thiết bị đảm bảo thực hiện công tác khám chữa bệnh theo Bộ tiêu chí, các trạm y tế đều được đầu tư máy siêu âm, máy điện tim, kính hiển vi… Hơn nữa, trong tổng số 126 trạm y tế thì có 37 trạm y tế vùng 1, 83 trạm y tế vùng 2 và 06 trạm y tế vùng 3. Hiện tại 100% các trạm y tế có bác sỹ làm việc, trong đó 105 trạm y tế có bác sỹ cơ hữu và 21 trạm y tế có bác sỹ làm việc tối thiểu 2 buổi/tuần; 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 theo Quyết định 4667/QĐ-BYT.

Tiến sĩ Kidong Pack ,Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế khảo sát mô hình y tế cơ sở, bác sĩ gia đình và y tế từ xa (Telemedicine) tại BVĐK tỉnh

Về các tiêu chí, tính đến hết năm 2017 126/126 xã, phường, thị trấn đã được thẩm định, xét công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020. Trong đó 12 đơn vị được công nhận năm 2012, 24 đơn vị được công nhận năm 2013, 27 được công nhận năm 2014, 29 đơn vị được công nhận năm 2015, 26 đơn vị được công nhận năm 2016 và  08 đơn vị được công nhận năm 2017. Các xã, phường, thị trấn được thẩm định, xét công nhận đạt Bộ tiêu chí năm 2012, 2013 theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT, được đánh giá đạt Bộ tiêu chí theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT vào năm 2014.

Điểm đạt khi xét công nhận đạt Bộ tiêu chí (theo Quyết định 4647/QĐ-BYT): Điểm trung bình là 91,8/100 điểm; điểm cao nhất đạt 97, 2 điểm; điểm thấp nhất đạt 81,8 điểm.

Tuy nhiên, việc tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tại các trạm y tế. Đặc biệt là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động trạm y tế sao cho phù hợp, đồng bộ với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển ngành trong giai đoạn tới và  đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh phải triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ hoạt động của ngành y tế như hiện nay... đang là thách thức và cũng là bài toán mà ngành y tế  đã đề xuất và tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới./.

Thế Thực