Thời tiết ngày 19/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1085

Đã truy cập : 42946057

Sở Y tế triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017

09/10/2017 08:12 Số lượt xem: 378

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại khu công nghiệp tập trung, năm 2017,  Sở Y tế Bắc Ninh thực hiện nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với đề tài “ Xây dựng mô hình can thiệp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều tra viên thực hiện phỏng vấn nữ công nhân

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 20 khu, cụm công nghiệp với hơn 153.000 nữ công nhân, hầu hết số nữ công nhân đều trong độ tuổi sinh đẻ. Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản  cho lao động nữ là hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, nhưng trên địa bàn chưa có một đánh giá nào về kiến thức, thái độ và thực hành của nữ công nhân cũng như cán bộ y tế về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vì vậy, năm 2017 Sở Y tế Bắc Ninh thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “ Xây dựng mô hình can thiệp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” do đồng chí Giám đốc Sở Y tế làm chủ nhiệm đề tài.

Để có cơ sở xây dựng và triển khai mô hình can thiệp nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của cán bộ y tế và nữ công nhân trong chăm sóc sức khỏe sinh sản từ ngày 20 đến ngày 27/9/2017 Sở Y tế Bắc Ninh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quế Võ tiến hành đánh giá thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 1.600 nữ công nhân tại Công ty Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics và Công ty TNHH Goertek Vina – Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh. Sau khi tiến hành triển khai mô hình can thiệp, Sở Y tế Bắc Ninh sẽ tiến hành đánh giá kết quả can thiệp và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại khu công nghiệp.

Thực hiện đề tài có sự tham gia của 17 cán bộ thuộc Sở Y tế và một số đơn vị trong ngành. Đề tài sẽ được báo cáo và nghiệm thu vào năm 2018.

Thu Hoài
Nguồn: Trung tâm TT-GDSK