Thời tiết ngày 29/03/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5865

Đã truy cập : 43589990

Sở Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2020

07/01/2020 09:52 Số lượt xem: 205

Chiều 6/1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, ngành Y tế Bắc Ninh đã thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 04/6/2018 và Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/6/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20-NQ/TW và 21-NQ/TW về công tác y tế dân số; Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; lồng ghép có hiệu quả các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm với triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế dân số và các hoạt động chăm sức sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn, trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; hoàn thiện tính năng phần mềm hồ sơ sức khỏe,  hoàn thiện thông tin người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe đặc biệt trong năm đã lập, cập nhật danh sách người bệnh mắc bệnh mạn tính; triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cung ứng Dược đầy đủ, đảm bảo thuốc, vật tư y tế, hóa chất trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; triển khai kết nối công nghệ thông tin tại các cơ sở  bán lẻ thuốc. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy y tế...

Về phương hướng năm 2020,  ngành y tế Bắc Ninh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở. Củng cố, năng cao mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường ứng dụng  công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thời gian tới,  đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó trọng tâm bám sát sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  chủ động rà soát lại quy hoạch của ngành cả về quy hoạch tổng thể và quy hoạch các mảng, lĩnh vực; tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, kế hoạch, tập trung vào đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường”, “Ứng dụng công nghệ thông tin y tế thông minh” giai đoạn 2020 – 2025, tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm y tế đa chức năng, quan tâm phát triển nguồn nhân lực và khoa học kỹ thuật, đây là nhân tố bảo đảm, quan trọng hàng đầu, là vấn đề cốt lõi cho sự phát triển bền vững của ngành y tế, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trên tất cả các mặt, đẩy mạnh các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp trong toàn ngành, nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh./.

Đăng Thăng – Văn Hùng
Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật
Trung bình (0 Bình chọn)