Thời tiết ngày 15/12/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3771

Đã truy cập : 43521901

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong mùa hè 2019

06/06/2019 15:10 Số lượt xem: 126

Nước giữ một vai trò đặc biệt trong đời sống sinh tồn và phát triển của con người. Nước sạch dùng trong sinh hoạt và sản xuất là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người dân. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảo cấp nước an toàn mùa hè năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong mùa hè năm nay.

Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quy định của Bộ Y tế về Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Ngay sau khi Thông tư 41/2018/TT-BYT  có hiệu lực (từ ngày 15/6/2017), áp dụng ngay các nội dung về Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với các đơn vị cấp nước trên địa bàn.

Các đơn vị cần tăng cường tổ chức ngoại kiểm định kì, đột xuất chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy mô hoặc công suất theo phân cấp quản lí tại các nhà máy, cơ sở cung cấp nước trên địa bàn; hướng dẫn các nhà máy nước tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm chất lượng nước đảm bảo chất lượng và an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời hướng dẫn các nhà máy, cơ sở cung cấp nước thường xuyên tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nguyễn Oanh
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh