Thời tiết ngày 18/05/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5397

Đã truy cập : 45395018

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong mùa hè năm 2020

29/06/2020 14:45 Số lượt xem: 416

Sở Y tế vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong mùa hè, đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quy định của Bộ Y tế về Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; áp dụng quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức ngoại kiểm định kì, đột xuất chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy mô hoặc công suất theo phân cấp quản lí tại các nhà máy, cơ sở cung cấp nước trên địa bàn, công bố chất lượng thường xuyên, có biện pháp khuyến cáo và xử lí kịp thời các vi phạm về quản lí chất lượng nước theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các nhà máy nước tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm chất lượng nước đảm bảo chất lượng và an toàn theo quy định; thường xuyên tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt và báo cáo định kì theo quy định. Sở giao đơn vị phối hợp với các cơ sở cung cấp nước, các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Quy chuẩn kĩ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Bắc Ninh theo quy định.

Đối với các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định về quy chuẩn kĩ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo qui định; chịu trách nhiệm về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ nội kiểm chất lượng nước, thường xuyên tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp sử dụng cho mục đích sinh hoạt và báo cáo định kì theo quy định. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên môn đề xuất các thông số chất lượng nước sạch để xây dựng Quy chuẩn kĩ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Lê Hồng