Thời tiết ngày 16/09/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3424

Đã truy cập : 43433681

Tăng cường quản lí các cơ sở hành nghề y, dược

16/04/2019 10:12 Số lượt xem: 222

Thời gian qua, công tác quản lí hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố vẫn còn tình trạng các cơ sở hoạt động hành nghề y, dược không phép. Để thực hiện đúng các quy định về công tác quản lí hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo Phòng y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về vấn đề này.

Phòng Y tế phối hợp với Đài truyền thanh và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các chuyên mục, bản tin về công tác quản lí hành nghề y, dược. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh các văn bản liên quan về hành nghề y, dược, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 2/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lí hành nghề y, dược ngoài công lập. Các địa phương thông báo trên đài truyền thanh huyện và loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn thông tin về các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mĩ không phép và các cơ sở bị xử lí vi phạm để nhân dân nắm được.

Sở Y tế đề nghị UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mĩ, khám chữa bệnh nhân đạo, kính thuốc… Đặc biệt, cần tăng cường công tác hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra, cấp phép để ghi nhận tình hình, kiên quyết dừng hoạt động và xử lí nghiêm đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động hoặc không phép trên địa bàn theo quy định.

Định kì 3, 6, 9 và 12 tháng, yêu cầu chỉ đạo Phòng Y tế và UBND các xã, phường, thị trấn tổng hợp, báo cáo cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mĩ và kết quả thanh tra, kiểm tra, kết quả xử lí các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mĩ trên địa bàn để gửi về Sở và UBND tỉnh tổng hợp theo quy định.

Nguyễn Oanh
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh