Thời tiết ngày 24/01/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3067

Đã truy cập : 43570730

Tăng cường triển khai thực hiện công tác Điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lí chất thải y tế

05/07/2019 15:32 Số lượt xem: 90
Vừa qua, ngành Y tế đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2019. Căn cứ trên kết quả đó, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và thực hiện tốt các quy định về quản lí chất thải (QLCT) Y tế.

Résultat de recherche d'images pour "Tăng cường triển khai thực hiện công tác Điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lí chất thải y tế"

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đợt tự kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kĩ thuật theo quy định của Bộ Y tế, tiếp tục cập nhật, bổ sung quy trình kĩ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh, quy trình KSNK đảm bảo thống nhất, phù hợp với từng chuyên khoa, đồng thời xây dựng tiêu chí kiểm tra, giám sát và đánh giá trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị bố trí đủ nhân lực điều dưỡng, hộ sinh đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh, đặc biệt các khoa lâm sàng, khoa trọng điểm, các khoa có người bệnh đông; tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn và giám sát chặt chẽ quy trình kĩ thuật chuyên môn, kĩ thuật đảm bảo đúng quy định. Đồng thời giám sát, đánh giá tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện, tổ chức nuôi cấy vi sinh định kì, phát hiện và can thiệp các giải pháp phòng ngừa; giám sát, đánh giá việc chỉ định, sử dụng thuốc, sử dụng kháng sinh đảm bảo an toàn, hợp lí; theo dõi, phòng ngừa phơi nhiễm cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng. Các đơn vị cần kiện toàn khoa xét nghiệm, tiến hành công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ theo quy định; hoàn thành các thủ tục pháp lí liên quan đến công tác QLCT y tế và bảo vệ môi trường; giám sát việc vận hành hệ thống xử lí rác thải, nước thải y tế theo quy định; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực, phương tiện đáp ứng công tác KSNK, xử lí chất thải tại đơn vị.

Nguyễn Oanh