Truy cập nội dung luôn

Hàng năm, ngày 24/3 được chọn là 'Ngày Thế giới phòng chống lao' để cảnh báo về căn bệnh nguy hiểm với nhiều thách thức đối với sức khỏe con người trên thế giới. “ Lãnh đạo cam kết vì một Việt Nam không còn bệnh lao” là chủ đề ngày Thế giới phòng chống lao năm 2018. Chủ đề này hướng đến cam kết chính trị, kêu gọi sự tham gia hệ thống chính trị và  toàn xã hội  vào cuộc chiến phòng chống Lao còn nhiều thách thức hiện nay.

Truyền thanh

Thời tiết ngày 20/03/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 140377

Đã truy cập : 42563144