Truy cập nội dung luôn

Trong tháng 7/2017, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức 2 lớp tập huấn cho 70 học viên đến từ các cơ sở y tế có thực hiện sàng lọc HIV trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt tập huấn này nhằm cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản của công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ các điểm tư vấn xét nghiệm.

Truyền thanh

Thời tiết ngày 22/07/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 25745

Đã truy cập : 41469911