Chuyên mục Chuyên mục

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 23/9, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11528:2016, khăn ướt sử dụng một lần và các văn bản liên quan. 

Thời tiết ngày 27/09/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1051

Đã truy cập : 41631247