Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh!

Chuyên mục Chuyên mục

Chuyên ngành Chuyên ngành

Chuyên đề Chuyên đề

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập khoa Dinh dưỡng trên cơ sở chia tách khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/06/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời tiết ngày 26/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6184

Đã truy cập : 43871643