Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh!

Chuyên mục Chuyên mục

Chuyên ngành Chuyên ngành

Chuyên đề Chuyên đề

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT- TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ , đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp lây lan thứ phát, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngày 06/4, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19  tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các Sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng tren địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19.

Thời tiết ngày 08/04/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5205

Đã truy cập : 43594558