Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1051

Đã truy cập : 42946063

Trong nửa nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác QS-QPĐP; nhiều nội dung có sự đổi mới, đột phá, chuyển biến tiến bộ vững chắc. Tiềm lực và thế trận QP-AN được tăng cường; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Trình độ huấn luyện, SSCĐ ngày càng nâng cao; tổ chức biên chế được kiện toàn; thực hiện nghiêm túc nề nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác bảo đảm hậu cần, VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ Quân sự huyện đạt TSVM; Ban CHQS huyện đạt VMTD, được cấp trên khen thưởng. 

Thời tiết ngày 19/07/2018

Không lấy được dữ liệu từ server