Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8260

Đã truy cập : 45301292

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những nội dung như: Thực trang về thực hiện pháp luật bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; những vấn đề đặt ra về công tác cán bộ nữ và các giải pháp...ấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện

Thời tiết ngày 14/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server