Khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

10/12/2019 18:00 Số lượt xem: 323
Ngày 02/12/2019 tại Hội trường Sở Công thương đơn vị Trưởng khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước vè kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2019...

     Đồng chí Tạ Đăng Đoan – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở - Đơn vị trưởng khối chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong khối.

Toàn cảnh hội nghị

     Năm 2019, Khối thi đua đã cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong khối năm 2019. Trên cơ sở đó các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua - khen thưởng và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

     Với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, năm 2019, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; quan tâm tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phát triển kinh tế làng nghề; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng cấp, phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, sớm hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng của thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

     Khối thi đua tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra và nhiệm vụ phát triển ngành, đơn vị. Kết quả năm 2019 các lĩnh vực chuyên môn đã đạt được một số kết quả tiêu biểu.

     Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã thống nhất suy tôn đơn vị Sở Công thương đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính Phủ”, các đơn vị Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục dự trữ quốc gia khu vực Hà Bắc đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”; Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”; đồng thời suy tôn đơn vị Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Trưởng khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật năm 2020./.

Vương Thị Ngọc - Phó Chánh Văn phòng

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7236

Đã truy cập : 43748901