Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7025

Đã truy cập : 43871557

Thực hiện văn bản số 4193/UBND-KGVX ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức “Hội chợ Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ II năm2019”.