Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thực hiện công tác đào tạo, sát hạch lái xe và các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong điều kiện bình thường mới

25/02/2021 09:55 Số lượt xem: 287

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 505/UBND-KGVX ngày 24/02/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với công tác tổ chức đào tạo lái xe:

- Tiếp tục tổ chức đào tạo lái xe kể từ ngày 01/3/2021, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Tổ chức dạy bù cho các học viên do dừng đào tạo lái xe trong thời gian từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

2. Đối với công tác sát hạch lái xe:

- Tiếp tục thực hiện công tác sát hạch lái xe từ ngày 01/3/2021.

- Các cơ sở sát hạch lái xe phải xây dựng phương án tổ chức các kỳ sát hạch một các phù hợp, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ và các học viên đến tham dự các kỳ sát hạch. 

Nội dung chi tiết văn bản (tải về)

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thời tiết ngày 14/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8150

Đã truy cập : 45301203