Truy cập nội dung luôn

Sáng 6/7, huyện Tiên Du tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ Nhất, giai đoạn 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và 45 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn huyện.