Truy cập nội dung luôn

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường - Cộng hoà Liên bang Đức tổ chức: Hội thảo Khởi động Dự án Xây dựng tiềm năng và kết cấu hạ tầng cho việc xây dựng bản đồ ô nhiễm tại Việt Nam, thông qua ví dụ tại tỉnh Bắc Ninh (Dự án Capa Viet).

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Thời tiết ngày 21/10/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2207

Đã truy cập : 41634610