Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 21/09/2020 - Đến ngày : 27/09/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
21/09/2020
Thứ ba
22/09/2020
Thứ tư
23/09/2020
Thứ năm
24/09/2020
Thứ sáu
25/09/2020
Thứ bảy
26/09/2020
Chủ nhật
27/09/2020
Chương trình công tác