Truy cập nội dung luôn
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2211

Đã truy cập : 43507544

Ngày 27/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 605/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên phong II - Phân khu B, tỷ lệ 1/2000, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ Vsip Bắc Ninh II)