Các đơn vị trực thuộc

26/11/2015 14:45 Số lượt xem: 8882
Các đơn vị trực thuộc

 

Các đơn vị trực thuộc
STT Tên đơn vị Email Điện thoại
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trung tâm chỉ đạo tuyến
Trung tâm tim mạch
Trung tâm ung bướu

 

bvdk.syt@bacninh.gov.vn  
2 Bệnh viện Y học cổ truyền bvyhct.syt@bacninh.gov.vn  
3 Bệnh viện phục hồi chức năng bvphcn.syt@bacninh.gov.vn  
4 Bệnh viện Mắt bvm.syt@bacninh.gov.vn  
5 Bệnh viện Phổi bvp.syt@bacninh.gov.vn  
6 Bệnh viện sức khỏe Tâm Thần bvsktt.syt@bacninh.gov.vn  
7 Bệnh viện Da liễu bvpdl.syt@bacninh.gov.vn  
8 Bệnh viện Sản nhi bvsn.syt@bacninh.gov.vn  
 9  Trung tâm y tế dự phòng tỉnh ttytdp.syt@bacninh.gov.vn   
 10  Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe ttttgdsk.syt@bacinh.gov.vn   
 11  Trung tâm chăm sóc SKSS ttcsskss.syt@bacninh.gov.vn   
 12 Trung tâm kiểm nghiệm  ttkn.syt@bacninh.gov.vn   
 13 Trung tâm cấp cứu 115  tt115.syt@bacninh.gov.vn   
 14 Trung tâm PC HIV/AIDS  ttpchivaids.syt@bacninh.gov.vn   
 15 Trung tâm BVSKLĐMT và GĐYK  ttbvskldmt.syt@bacninh.gov.vn   
 16  Chi cục dân số KHHGĐ ccds.syt@bacninh.gov.vn   
 17 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  ccatvstp.syt@bacninh.gov.vn   
 18 Trường Trung cấp y tế  ttcy.syt@bacninh.gov.vn   
 19 Ban Quản lý dự án  bqlda.syt@bacinh.gov.vn  
 20 Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Ninh  ctcpdp.syt@bacninh.gov.vn   
 21 Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ  bvdkqv.syt@bacinh.gov.vn   
 22 Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành  bvdktt.syt@bacinh.gov.vn  
 23 Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài bvdklt.syt@bacinh.gov.vn  
 24  Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình bvdkgb.syt@bacinh.gov.vn  
 25 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du  bvdktd.syt@bacinh.gov.vn  
 26 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong  bvdkyp.syt@bacinh.gov.vn  
 27  Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn bvdkts.syt@bacinh.gov.vn  
 28 TTYT thành phố Bắc Ninh ttyttp.syt@bacninh.gov.vn  
 29 TTYT huyện Quế Võ ttytqv.syt@bacninh.gov.vn  
 30 TTYT huyện Thuận Thành ttyttt.syt@bacninh.gov.vn  
 31 TTYT huyện Gia Bình ttytgb.syt@bacninh.gov.vn  
 32 TTYT huyện Lương Tài ttytlt.syt@bacninh.gov.vn  
 33 TTYT huyện Tiên Du ttyttd.syt@bacninh.gov.vn  
 34 TTYT huyện Yên Phong ttytyp.syt@bacninh.gov.vn  
 35 TTYT thị xã Từ Sơn ttytts.syt@bacninh.gov.vn  
       
 

 

Sở Y Tế
Nguồn: BBN