Bắc Ninh: Cắt giảm một số cuộc thanh tra theo kế hoạch

11/07/2019 14:56 Số lượt xem: 467

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn chỉ đạo cắt giảm một số cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giao Thanh tra tỉnh Bắc Ninh rà soát, báo cáo đề xuất cắt giảm một số cuộc thanh tra theo kế hoạch, để tập trung giải quyết một số vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh ký quyết định phê duyệt thì năm 2019, ngành Thanh tra Bắc Ninh sẽ tiến hành 46 cuộc thanh tra. 

Trong đó, 3 cuộc thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Quế Võ, Lương Tài, Gia Bình.

Ngoài ra, còn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại 2 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành chính sách pháp luật tại 11 dự án sử dụng đất; 2 dự án nước sạch.

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về nhập khẩu phế liệu, hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội... tại 12 doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu.

Đáng lưu ý, 16 dự án chậm triển khai thực hiện cũng được đưa vào kế hoạch thanh tra trong năm 2019.

Vài năm gần đây, các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh đã có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra. 

Nếu như năm 2017, toàn ngành thực hiện 440 cuộc thanh tra, kiểm tra thì sang năm 2018 con số này chỉ là 157 cuộc, (giảm 283 cuộc).

 
Tinh thần chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 là không được để chồng chéo cả nội dung và đối tượng thanh tra; hạn chế thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đưa vào kế hoạch thanh tra những nội dung dư luận quan tâm.
HH
Nguồn: thanhtra.com.vn