BTV Thị ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2019

23/12/2019 15:17 Số lượt xem: 359

       BTV Thị ủy Từ Sơn vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2019 tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung khác. Đ/c Trần Quang Huy- TUV, Bí thư TU, CT HĐND thị xã chủ trì phiên họp. Về dự còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Thường trực Thị ủy, HĐND, lãnh đạo UBND TX.

         Tại phiên họp, BTV nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo: Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; dự toán ngân sách nhà nước; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác quản lý đất đai. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; dự thảo lần 3 báo cáo chính trị của BCH đảng bộ thị xã khóa XVII…

          Theo dự thảo các báo cáo, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Thị ủy, HĐND, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thị xã cùng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thị xã nền kinh tế - xã hội của Từ Sơn tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,2% và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra 0,7%. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng: Công nghiệp-xây dựng 75,1%, dịch vụ 23,8%, nông nghiệp 1,1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 160,4 triệu đồng tương đương 6.889 USD; thu ngân sách nhà nước vượt 76,2% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo xã hội thực hiện tốt. Công tác an ninh quốc phòng, trật tự ATXH được giữ vững; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các Kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra được tập trung chỉ đạo.  

         Đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình tại phiên họp, cơ bản các đại biểu đều nhất trí với những nội dung được thông qua. Một số đại biểu có ý kiến về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn liên quan đến công tác đánh giá dự toán quyết toán, qui chế chi tiêu nội bộ, phân bổ nguồn dự phòng và công tác giao dự toán chi thường xuyên; việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra chậm; đề xuất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.

         Kết luận phiên họp, Đ/c Bí thư Thị ủy Trần Quang Huy đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: diện tích đất nông nghiệp bỏ không canh tác nhiều, công tác quản lý đất đai có nơi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, việc xử lý vai phạm chậm, chưa kiên quyết; giải quyết ô nhiễm môi trường về rác thải sinh hoạt chưa triệt để; tiến độ thực hiện một số công trình chậm như nước sạch, nhà văn hóa thôn khu phố, điện Châu Khê; tỷ lệ sinh con thứ 3 cao. Tình hình khiếu kiện đông người vẫn tiềm ẩn phức tạp… Bước sang năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, đây là năm cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, do vậy Đ/c Bí thư TU chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xây dựng lò đốt rác thải ở các xã phường; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, nhất là công tác quản lý về đất đai bao gồm đất DCDV, xử lý vi phạm không để phát sinh vi phạm mới về đất đai. Quan tâm công tác tôn giáo, việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra kiểm tra, công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Về công tác xây dựng Đảng, chú trọng triển khai quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, nhà nước; làm tốt công tác kết nạp Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Đặc biệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho ĐH Đảng các cấp.

          Cũng tại phiên họp, BTV đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; dự thảo quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thanh Mai