UBND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ 9/2020

22/09/2020 10:03 Số lượt xem: 169

        Chiều ngày 17/9, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ 9/2020 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020. Đ/c Hoàng Bá Huy- Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND thị xã, UB MTTQ thị xã.

        Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy: 9 tháng năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm như: giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN theo giá so sánh 2010 ước đạt 69.905,1 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 2,2% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt trên 99 tỷ đồng bằng 111%, kinh tế ngoài nhà nước 18.953,9 tỷ đồng, bằng 96% so cùng kỳ, kinh tế có vốn nước ngoài đạt 50.851,9 tỷ đồng tăng 4,5% so cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước 10.109 tỷ đồng, đạt 69,7% KH, tăng 4,6%. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 1.759,9 tỷ đồng, đạt 82,9% KH năm bằng 145,5% so cùng kỳ 2019. Trong đó thu từ tiền đất ước 1.275 tỷ đồng, đạt 97% so KH, bằng 168,5% so cùng kỳ. Công tác quản lý qui hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được quan tâm. TX đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 5 dự án khu nhà ở, điểm dân cư và các khu đất xen kẹp để đấu giá QSD đất tạo vốn; tổ chức đấu giá xong 4 dự án khu nhà ở tại các xã, phường Tam Sơn, Tương Giang, Đình Bảng, Tân Hồng với tổng số tiền trúng đấu giá trên 307 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay, TX đã triển khai quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 8.298 đối tượng số tiền 10,507 tỷ đồng theo Nghị Quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục, công tác đảm bảo an sinh xã hội,  giảm nghèo được triển khai đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững... CA thị xã đã đấu tranh triệt phá thành công 6 điểm mua bán ma túy có tính chất “Boongke”, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là ĐH Đảng bộ các cấp.

         Tại phiên họp, UBND thị xã cũng đã nghe các phòng, ban, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, công tác tiếp dân, thanh tra kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng; Kế hoạch làm thủy lợi- cải tạo đất năm 2020 và Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 07 của BTV TU về đẩy mạnh công tác Dân số- KHHGĐ trên địa bàn TX.

         Cho ý kiến vào các nội dung báo cáo trên, đồng chí chủ tịch UBND thị xã Hoàng Bá Huy yêu cầu: các phòng ban, đơn vị, UBND xã phường tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cần bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác năm để chỉ đạo điều hành hiệu quả. Trong đó tập trung xử lý các công trình thủy lợi không để phát sinh vi phạm mới, làm tốt công tác GPMB, xử lý vi phạm đất đai tại phường Châu Khê, bao gồm việc thiết lập, hoàn thiện hồ sơ để xử lý sai phạm, nhất là đối với 7 trường hợp mới diễn ra. Tiếp tục triển khai đê án BVMT, đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác thải tại các địa phương.

          Về lĩnh vực VHXH, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Ngành giáo dục TX đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 ở các trường học, tránh việc lạm phát thu đầu năm; làm tốt công tác phối hợp thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục theo quy định. Giao phòng Nội vụ và Y tế xem xét khôi phục lại CTV dân số cấp thôn, khu phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đ/c cũng yêu cầu các phòng ban tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình BTV, BCH thông qua./.

Thanh Mai, Chu Sơn