Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3905
Đã truy cập : 72731550

[CDC]: Đề nghị báo giá danh mục thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế (lần 2)

11/08/2022 15:51 Số lượt xem: 79

Ngày 04/8/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn số 1005/TTKSBT-KHNV về việc đề nghị báo giá danh mục thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế. Do chưa có đủ căn cứ để thực hiện các bước mua sắm tiếp theo, Trung tâm tiếp tục gửi công văn đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật báo giá các mặt hàng có khả năng cung ứng cho Trung tâm, cụ thể như sau: