Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5056
Đã truy cập : 72730634

Danh sách các cơ sở đã công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm, sản xuất chế phẩm

12/07/2021 13:58 Số lượt xem: 581
STT Tên cơ sở Địa chỉ Văn bản

1

Công ty Cổ phần bột giặt LIX Lô II-1.1, khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 42/TB-SYT

2

Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông Đường TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 29/TB-SYT

3

Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Tân Hương Thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

137/TB-SYT

Văn bản

4

Công ty TNHH Dược ECOVET Việt Nam Số 2, đường TS17, khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 14/TB-SYT

5

Công ty TNHH TMDV và phát triển Bảo An Số 32, đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 57/TB-SYT

6

Công ty Dược phẩm và Thương mại Thành Công Km6+200, quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 101/TB-SYT

7

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội Nhà máy rượu Hà Nội - Yên Phong, Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 46/TB-SYT

8

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga Thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 58/TB-SYT

9

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Đại Hồng Phát Lô N16, khu đô thị Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 65/TB-SYT

10

Hộ kinh doanh Nghiêm Văn Minh Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 225/TB-SYT

11

Công ty TNHH Golden PestControl Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 03/TB-SYT

12

Công ty TNHH Kiểm soát dịch hại Huy Tuấn Khu Tiền Ngoài, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 47/TB-SYT

13

Công ty TNHH diệt mối và côn trùng D&D Việt Nam Khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 72/TB-SYT

14

Công ty TNHH SPECIAL WHITE Lô 10A-N6 đường Nguyễn Cao, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 78/TB-SYT

15

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ Đại Hồng Phát Lô N16, khu đô thị Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 65/TB-SYT

16

Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Tân Hương Thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 137/TB-SYT
Nguồn: Sở Y tế