Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4259
Đã truy cập : 68311153

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 mới nhất với người nhập cảnh

07/06/2022 15:59 Số lượt xem: 96

Trong thời gian qua, tại nước ta, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao, thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản theo hướng “bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro; bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ sức khỏe người dân”. Ngày 02/06/2022 Bộ Y tế đã có công văn số 2860/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Theo đó, đối với người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện nghiêm Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 và Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, xử lý kịp thời ngay tại cửa khẩu, đồng thời giám sát chặt chẽ và xử lý sớm các ổ dịch tại cộng đồng theo quy định, không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ động tham mưu, lập kế hoạch, thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ng với các tình huống dịch, đào tạo, tập huấn, diễn tập các kỹ thuật, phương án để sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi dịch có diễn biến bất thường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thực hiện tại tuyến cơ sở, kịp thời hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh hoặc báo cáo, trao đi với Bộ Y tế để cùng giải quyết.

Vũ Thị Thủy - CDC Bắc Ninh