Thống kê truy cập

Online : 8761
Đã truy cập : 112970511

Ngành y tế tích cực triển khai hoạt động xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”

19/09/2023 15:13 Số lượt xem: 63

Ngày 15/3/2023, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn kí Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch, ngành y tế Bắc Ninh đã và đang tích cực triển khai các hoạt động cùng với toàn tỉnh hướng đến xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”.

Trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, ngày 29/3/2023, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 808/SYT-NVY về việc Triển khai công tác an toàn giao thông năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, thực hiện việc tiếp nhận thông tin, vận chuyển, sơ cứu và cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp bị tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tại các cơ sở y tế. Phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân trong việc cấp cứu, vận chuyển nạn nhân tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn đảm bảo an toàn và kịp thời. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc khám và phân loại sức khỏe cho người lái xe theo đúng quy định; tăng cường công tác giám sát các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người lái xe. Chỉ đạo các cơ sở chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh do tai nạn giao thông cho nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo các Lãnh đạo đơn vị đưa tiêu chí thực hiện Pháp luật về ATGT vào bình xét thi đua hàng năm của cán bộ, viên chức tại đơn vị (Kế hoạch số 808/KH-SYT). Theo đó, các đơn vị trong ngành bổ sung vào quy chế quản lý cán bộ nội dung xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của đảng, pháp luật, của ngành y tế đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại cơ sở; có hình thức quản lý, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị vi phạm phát luật về giao thông khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng. Hiện toàn ngành chưa để xảy ra trường hợp cán bộ bị xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm phát luật về giao thông.

Sở Y tế cũng chỉ đạo tất cả các đơn vị trong ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Kết quả, đã có 4868/4868 cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế (đạt 100%).

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông điều trị hồi sức tích cực tại BVĐK tỉnh

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại các đơn vị và cộng đồng. Viết tin, bài, phóng sự, tuyên truyền đến các đơn vị trong ngành và cộng đồng nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATGT. Ngành thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của ngành Y tế đạt 33 tin, bài ảnh; tuyên truyền trên Fanpage Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đạt 23 tin, bài, đăng; đăng tải, thiết kế 3 Inforgarphics và poster tuyên truyền khẩu hiệu ATGT đăng trên cổng Thông tin điện tử của ngành.

Ngày 14/4/2023, Sở Y tế ban hành Công văn số 943/SYT-NVY chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu và lồng ghép triển khai tuyên truyền thực hiện nội dung xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” đến các khoa, phòng, bộ phận và từng cán bộ, đảng viên, người lao động, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành Pháp luật về trật tự ATGT (các quy định về nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm...) đến cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành y tế và cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Treo băng rôn, khẩu hiệu với các thông điệp về ATGT tại các cổng ra vào, nơi tập trung đông người tại đơn vị; huy động cán bộ, viên chức tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân dân thực hiện tốt pháp luật về ATGT khi đến khám chữa bệnh.

Ngành y tế cũng phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại các đơn vị và cộng đồng. Viết tin, bài, phóng sự, tuyên truyền đến các đơn vị trong ngành và cộng đồng nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATGT. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người bệnh và nhân dân đến khám chữa bệnh về một số kỹ năng sơ cứu, cấp cứu đối với các trường hợp tai nạn giao thông; tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần phối hợp với ngành y tế trong việc phát hiện, sơ cứu, vận chuyển kịp thời người tai nạn giao thông đến các cơ sở y tế.

Sau 6 tháng thực hiện Kế hoạch xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, hoạt động triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị khám, chữa bệnh trong ngành chuẩn bị và đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị tổ chức tốt việc tiếp nhận cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông; ­kiện toàn các tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu khi có thảm họa, tai nạn giao thông hàng loạt xảy ra trên địa bàn. Các đơn vị cũng phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tập huấn hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông (khi có yêu cầu), hướng dẫn trang bị bộ dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông đối với nhân viên y tế các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, các lái xe, các cán bộ giao thông làm việc trên các tuyến đường. Phối hợp với cơ quan Công an thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy trong máu, nước tiểu theo quy định; cung cấp thông tin cho ngành Công an và các cơ quan tư pháp.

Theo thống kê, tổng số nạn nhân tai nạn giao thông đến khám, cấp cứu tại cơ sở KCB từ 15/3/2023- 12/9/2023 là 3804 người, trong đó có 31 ca tử vong do tai nạn giao thông, 84 nạn nhân bị tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu.

Ngành y tế cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc triển khai khám sức khỏe cho người lái xe theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 07 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe (Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Quân y 110 và 05 PKĐK tư nhân). Các đơn vị y tế thực hiện nghiêm túc các quy định về khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe, xét nghiệm ma túy đối với lái xe được khám sức khoẻ; kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông.

Về việc triển khai liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, trong 06 tháng đã cấp 14.543 Giấy khám sức khỏe lái xe. Triển khai liên thông kết quả khám sức khỏe của người lái xe lên Cổng giám định bảo hiểm đạt 100%.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, một số cơ sở y tế công lập đã đấu thầu và nhập được các test thử ma túy, nhưng việc đấu thầu vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động khám sức khỏe cho người lái xe hiện nay vẫn còn hạn chế.

Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật về trật tự ATGT của cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành y tế và nhân dân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tổ chức tốt việc tiếp nhận cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông; sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu khi có thảm họa, tai nạn giao thông hàng loạt xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn phối hợp với cơ quan Công an thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn, ma tuý trong máu, nước tiểu theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe thực hiện việc khám sức khỏe và liên thông dữ liệu, kết quả khám lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại các đơn vị và cộng đồng. Viết tin, bài, phóng sự, tuyên truyền đến các đơn vị trong ngành và cộng đồng nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATGT.

Nguồn: CDC