Thống kê truy cập

Online : 4328
Đã truy cập : 112971703

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”

18/09/2023 15:16 Số lượt xem: 61

Thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Vì vậy, Sở Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Nguyên nhân chủ yếu khiến hoạt động “tín dụng đen” diễn ra là do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen” còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với Công đoàn cơ sở thường xuyên có các giải pháp nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, người lao động. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động không tham gia kinh doanh hoạt động “tín dụng đen”;

Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình hoạt động “tín dụng đen” liên quan đến công chức, viên chức, người lao động, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” để công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; ngăn ngừa, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng các hoạt động “tín dụng đen” có liên quan đến công chức, viên chức, người lao động để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: CDC