Thống kê truy cập

Online : 3310
Đã truy cập : 112970820

Toàn tỉnh đã tiêm hơn 4,14 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19

05/08/2022 17:41 Số lượt xem: 168

Đến hết ngày 3-8, toàn tỉnh đã triển khai tiêm 4.143.738 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 5-17 tuổi, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp (bao gồm cả những người đang cư trú trên địa bàn và không cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nhắc lại cho trẻ em 12-17 tuổi đang được tích cực triển khai trước khi các em bước vào năm học mới.

Trong đó, 1.407.976 liều tiêm mũi 1; 1.311.870 liều tiêm mũi 2; 1.219.584 liều tiêm mũi bổ sung và nhắc lại lần 1; 204.308 liều tiêm mũi nhắc lại lần 2. Ở trẻ từ 5-11 tuổi đã tiêm được 148.175 liều mũi 1; 94.253 liều mũi 2.

Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 72,9% với 797.748 mũi. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt 49,5% với 204.308 mũi. Số người từ 12-17 tuổi được tiêm mũi nhắc lại lần 1 là 61.039 người, đạt tỷ lệ 51,9%.

Thống kê số liệu tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các huyện/thành phố, tỷ lệ tiêm vắc xin của người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh như sau: Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc-xin trên toàn tỉnh là 98,8%; tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc-xin trên toàn tỉnh là 98,7%; tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin của  tỉnh là 99,5%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 97,9%; tỷ lệ người từ 5-11 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin trên toàn tỉnh là 84,5%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 53,8%.

Qua rà soát tại các điểm tiêm, tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin đạt 97,2%; tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 95,8%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 54,6%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt 20,1%.