Thống kê truy cập

Online : 3541
Đã truy cập : 112970301

Triển khai giám sát tập trung định kì hoạt động các chương trình y tế

23/06/2022 10:19 Số lượt xem: 239

Từ ngày 13/4,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai tổ chức giám sát tập trung định kỳ hoạt động các chương trình y tế tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, hoạt động giám sát tập trung định kì hoạt động các chương trình y tế đã hoàn thành tại các huyện Gia Bình, Lương Tài. Tại các địa phương khác đang tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Theo đó, tương ứng với hoạt động các khoa phòng phụ trách chương trình được phân công giám sát trong buổi làm việc.Trong đó, tập trung giám sát nội dung các hoạt động phòng chống bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm, dinh dưỡng, truyền thông, giáo dục sức khỏe, sức khỏe môi trường, sức khỏe sinh sản v.v. Qua đó nhằm nắm được tình hình triển khai thực hiện duy trì thành quả chương trình mục tiêu Y tế - dân số của các huyện, thành phố và các trạm y tế; Đánh giá tình hình triển khai, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử tại huyện, thành phố; Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của đơn vị từ đó có những hỗ trợ cũng như đề xuất, kiến nghị phù hợp với Sở Y tế xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.

Nhằm đảm bảo yêu cầu việc giám sát đúng đủ nội dung, tiến độ không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cá cơ quan, đơn vị được giám sát. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sắp xếp lịch giám sát tập trung, phân công cụ thể trách nhiệm của thành viên đoàn, lịch giám sát.

Tính đến nay, các đoàn giám sát đã thực hiện xong đợt 1 tại 100% trạm y tế huyện Gia Bình và Lương Tài. Các huyện, thành phố  khác các tiến hành đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 7. Đợt 2 giám sát 20% trạm y tế được giám sát tối thiểu 02 lần/năm sẽ được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12/2022./.

Đăng Thăng