Ngày 22 tháng 4 năm 2024
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh!

Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp với trên 77 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân...