Trong những năm qua, ngành y tế nói chung và Trung tâm y tế huyện Tiên Du nói riêng không ngừng nỗ lực, quyết tâm để thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, Trung tâm chú trọng vào việc rèn luyện y đức đổi mới phong cách, thay đổi thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế và người lao động trong đơn vị nhằm hướng tới sự hài lòng người bệnh.